Tre raviners damm hotar Yangtzefloden
Jialingfloden nära staden Chongqing var en gång en stor flod, men nu liknar den en liten å. (Foto: Epoch Times)


Den mäktiga Yangtzefloden, Kinas längsta flod och den tredje längsta floden i världen, har förtvinat, och Tre raviners damm-projektet som nyligen fullbordades lever inte upp till förväntningarna, vilket innebär stora utmaningar, enligt Kinas statliga råd.

Under ett sammanträde med det statliga rådet, där premiärminister Wen Jiabao satt som ordförande, erkändes för första gången att de problem som uppstått som ett resultat av byggandet av Tre raviners damm är akuta.

Bland problemen som måste lösas finns frågan om hur man ska stabilisera livet för de 1,4 miljoner människor som förflyttats på grund av projektet, miljöproblem, ekonomiska problem och hot om geologiska katastrofer.

Projektet har även haft en negativ påverkan på skeppning, bevattning och vattentillgången i Yangtzeflodens mellersta och nedre lopp. Dessa frågor måste också ”hanteras korrekt” enligt statliga rådet.

Med tanke på hur de statliga medierna vanligen tassar på tå kring frågor gällande officiell politik och stora projekt, så kan detta sällsynta erkännande från regimen betyda att det kontroversiella mångmiljardbygget i Hubeiprovinsen verkligen brottas med problem på en enorm skala.

Yangtzeflodens mellersta och nedre flöden, som varje år svämmar över, har fått mycket lite regn sedan november förra året. Många platser på landsbygden är nu helt uttorkade.

En invånare i staden Shiyan i Hubeiprovinsen sade till Epoch Times att det rapporterats mycket på TV om torkan i provinsen på sistone.

Vattennivåerna i Poyangsjön, Kinas största sötvattenssjö, har nått rekordlåga nivåer. Sjöns yta har krympt med 82 procent, vilket lett till allvarliga förluster när det gäller skörden, och stora problem för de som är beroende av sjön. Man kan nu se bönder bära vatten i hinkar över det uttorkade landskapet för att vattna fälten.

En bonde vid namn Cao från Poyanghäradet i Jiangxiprovinsen sade att de inte kan plantera ris i vissa områden eftersom de inte har råd att pumpa dit vattnet. Han påpekade det ironiska i situationen:

– Vi använder i princip bara vatten från djupa brunnar. Vi har världens största sötvattenssjö, men folk måste bära runt vatten i hinkar.

Tre raviners damm har skapat en enorm reservoarsjö och håller tillbaka vattnet så det inte kan nå den nedre delen av floden för att man ska kunna alstra elektricitet.

Hubeiprovinsens vattenresursdepartement sade att på grund av den pågående torkan har 1 392 reservoarer i regionen legat under den ”döda nivån” sedan den 15 maj.

Den ”döda nivån” är den lägsta nivå som en reservoar kan fungera normalt med. Det är bara över den nivån som reservoaren kan ge vatten till bevattning, meddelade chefen för departementets reservoarbyrå.

Zhang, som arbetar för Yangtzes vattenledsbyrå, sade till Epoch Times att Yangtze tidigare år har haft bra vattennivåer så här års. Det vanliga är att man förbereder sig för översvämningar i juni. Nu har dock vattnet sinat.

– Jag har arbetat för vattenledsbyrån i årtionden. Innan Tre raviners damm byggdes smälte snön vid Yangtzes källor när det var varmt och vi fick mycket vatten från de övre delarna av floden. Efter att dammen byggdes skär den av vattnet även om det finns vatten längre upp. Det vill säga, vattnet i mellersta och nedre delen av floden regleras av dammen, sade Zhang.

Zhang tillade att han tror att den sinande vattentillgången längre ner längs floden beror på att dammen håller tillbaka vattnet för att generera el.

Mycket av Kinas industri och miljoner människor är beroende av Yangtzefloden som fraktled.

Zhang sade att vattenledsbyrån godkände den första avgången för ett större sjögående fartyg från Shanghai och uppför Yangtze i maj, men de låga vattennivåerna gjorde att färden fick avbrytas och nu är floden stängd för större fartyg.

Den 17 maj var vattennivån vid dammen 155,32 meter för att garantera elektricitet. Så länge som vattnet fortsätter att komma ner från de övre flödena kan flodens vattennivå och bredd förbättras för transporter, sade Zhang.

– Men nu när det inte kommer något vatten från den övre delen, hur ska Yangtze kunna göras djupare och bredare?

Det är oklart när floden kommer öppnas för stora sjögående fartyg.

Yangtzefloden är 6 300 km. Tre raviners damm tog 17 år att bygga och 1,4 miljoner människor fick flyttas då enorma landområden lades under vatten.

Dammen har skapat en reservoarsjö som är mer än 640 km lång. Kritiker har länge varnat för risken för geologiska katastrofer som jordbävningar och skred som kan orsakas av vikten hos en sådan enorm vattenmassa.

Föroreningar från reservoaren är också ett problem och hotar dricksvattnet i de tättbefolkade områdena nedströms.

Samhällen nedströms från Tre raviners damm har börjat avleda vatten från Yangtze för att fylla på de sinande förråden i provinserna Hubei och Hunan, skrev statliga nyhetsbyrån Xinhua den 19 maj.

Översatt från engelska.