Trakasserier av Falun Gong anmäls i Malaysia
Muhammad Sha'ani, ledamot av Malaysias kommission för mänskliga rättigheter, tog 9 maj emot en rapport från Raymond Ng, talesman för Falun Gong-utövare i Malaysia. (Foto: Privat)


Falun Gong-utövare i Malaysia har gjort en anmälan till kommissionen för mänskliga rättigheter i Malaysia, Suhakam, om hur myndigheterna kränkt deras mänskliga rättigheter.

Malaysiska tjänstemän grep nyligen två Falun Gong-utövare och åtalade dem för att ha delat ut information vid turistattraktioner om vad Falun Gong är och hur kultiveringsmetodens utövare förföljs i Kina.

Falun Dafa Research Centre Berhad, en organisation som företräder Falun Gong-utövare i Malaysia, bad den 9 maj Suhakam att undersöka åtalet. Organisationen tycker att det innebär förtryck av grundläggande mänskliga rättigheter.

Wu Ruirong, Falun Gong-utövare från Kina, greps av polisen den 13 juli 2011 när han delade ut flygblad på Merdekatorget i Kuala Lumpur. Saken har överklagats.

Det andra fallet skedde i Malacca 15 februari 2012. Lin Tao, som också är från Kina, greps av polis när han distribuerade Falun Gong-information på en turistort. En överklagandeprocess pågår också i detta fall i domstol.

Enligt Ng innebär dessa gripanden en fortsättning på tidigare trakasserier av Falun Gong-utövare. Även i april förra året anmälde Falun Gong-utövare kränkningar av deras mänskliga rättigheter.

Ng berättade att vid ett par incidenter förra året hindrade turistguider på Merdekatorget med våld utövare från att dela ut information. Guiderna ryckte bort banderoller och material och bad polisen att avbryta Falun Gong-utövares aktiviteter på torget. Ng sade att turistguiderna agerat så på grund av att de har fått felaktig information om Falun Gong.

Under förhandlingen sade Muhammad Sha’ani från Suhakam att de lokala myndigheterna bör respektera mänskliga rättigheter.

– Sådana trakasserier [från myndigheterna] mot Falun Gong är selektiva åtgärder. Det sker många liknande aktiviteter varje dag i detta land men ingen ingriper mot dem. Falun Gong distribuerar bara informationsmaterial och myndigheterna borde inte se detta som ett problem.

– Det är allas ansvar att uppmärksamma sådana selektiva åtgärder som är emot de mänskliga rättigheterna. Myndigheterna bör vara rättvisa mot Falun Gong, sade Muhammad Sha’ani.

– Vi kommer att följa upp de fall som anges i rapporten.

Sha’ani sade också att han planerar att ha en dialog med ledarna inom resebranschen för att klargöra sina åsikter om de universella mänskliga rättigheterna.

I rapporten sade Falun Gong-utövare att deras rätt till föreningsfrihet, yttrandefrihet, tro och samvete har på allvar kränkts. Falun Gong-utövare bad Suhakam att:

1. Undersöka myndigheternas kränkningarna av Falun Gong-utövares mänskliga rättigheter samt de rättsliga anklagelserna mot Falun Gong-utövare.

2. Skriva till berörda myndigheter att de ska tillåta Falun Gong-utövare att utöva sina grundläggande mänskliga rättigheter, såsom yttrandefrihet, yttrandefrihet och mötesfrihet.

3. Skriva till relevanta myndigheter för att de skall förklara sina handlingar [att gripa och åtala Falun Gong-utövare].”

I rapporten uttrycktes också en förhoppning om att de lokala myndigheterna inte kommer att hjälpa det kinesiska kommunistpartiet att förfölja Falun Gong.

Översatt från engelska.