Trafikstockningar - dyrt och miljöovänligt
Trafikstockning på en motorväg i Tokyo i september. (Foto: Yoshikazu Tsuno/AFP)


Att hantera trafikstockningar har blivit ett prioriterat mål för stadsregioner runt om i världen, och när 70 procent av världens befolkning beräknas bo i städer år 2050, kommer det bara att bli värre, enligt en rapport från IBM.

IBM: s forskning presenterades vid Intelligent Transport Systems (ITS) världskonferens i Stockholm i slutet av september.

Det var första året i historien som majoriteten av världens befolkning bodde i städer år 2008, enligt avdelningen för ekonomiska och sociala frågor i FN.

Inom EU finns ungefär 300 miljoner förare som driver upp kostnaderna för hantering av trafikstockningar till en procent av EU: s BNP, eller 100 miljarder euro. Varje år kostar trafikstockningar det amerikanska transportsystemet omkring 200 miljarder dollar.

Den nya studien ”Intelligent transport: Hur städer kan förbättra rörlighet” genomfördes i 57 städer runt om i världen och den utvärderade städernas transportsystem med hjälp av en rad ekonomiska indikatorer.

Överordnade transporttjänstemän i Australien, Chile, Kina, Egypten, Italien, Indien, Japan, Korea, Nederländerna, Singapore, Sverige, Taiwan och Storbritannien var alla överens om det akuta behovet av stora investeringar i infrastrukturen, men samtidigt betonades vikten av en bättre hantering och spridning av teknikbaserade ITS.

För att hjälpa städer att hantera utmaningar med trafikstockningar föreslår IBM lösningar som har sin tyngdpunkt på avancerat tänkande, strategisk planering och integrerat genomförande.

Stockholm pekades ut i forskningsrapporten som ett exempel på progressivt genomförande av transportpraxis. Med syfte att bli världens mest lättillgängliga huvudstad införde Stockholm trängselskatt som ledde till en 25 procentig minskning av biltrafik i centrum och en signifikant minskning av trafiken orsakade utsläpp av skadliga växthusgaser.

Införande av skatten var en del av en mångsidig trafikplan med välutbyggd busstrafik och ett integrerat system för biljettförsäljning som förbinder större transportnätverk.

Referens:

Intelligent Transport System: http://www-935.ibm.com/services/us/gbs/bus/html/gbs-intelligent-transport-mobility.html.