Forskning: Trädens betydelse för hälsan
Forskare i USA har undersökt trädens och skogens påverkan på luftkvalité och människors hälsa. De såg en positiv effekt som också avspeglar sig i samhällets ekonomi.


Det blir allt tydligare att träden bidrar till att människor kan leva längre, hålla sig friskare och känna sig lyckligare. I USA innebär det att man har sparat in 6,8 miljarder dollar årligen i sjukvårdskostnader, enligt ny publicerad forskning. Och vi är bara i begynnelsen av att förstå naturen och storheten av trädens välgörande effekt.

”När det gäller påverkan på människans hälsa är träden i tätorter betydligt viktigare än träden på landsbygden på grund av deras närhet till människor”, skriver forskarna. ”De största ekonomiska värdena härleds till områden med störst befolkningstäthet (exempelvis Manhattan).”

Forskning: Skogen lindrar stress

Jägmästaren Dave Nowak och hans kollegor skriver i tidskriften Environmental Pollution att träd räddade 850 människor från att dö och hjälpte 670 000 fall med akuta luftvägssymtom bara under år 2010. Det är relaterat till att 17 ton luftföroreningar tas bort av träd och skogar, som fysiskt fångar upp partiklar och absorberar gaserna genom sina blad.

Som ni kanske minns skrev författaren Henry David Thoreau, i tidsskriften The Atlantic Monthly (juni-numret 1862): ”Jag kan inte behålla min hälsa och mitt goda humör om jag inte får tillbringa minst fyra timmar om dagen, och vanligtvis mer än så – vandrande i skogen och över kullar och fält, helt fri från alla världsliga förpliktelser.”

Artikeln publicerades ursprungligen på www.theatlantic.com.

Jonna Jinton: Naturen inspirerar mina bilder