Torkdrabbat Niger står inför mager årstid
FN:s ansvarige för humanitär hjälp, John Holmes (mitten), hjälper till att leverera en säck med foder till lantbrukare. Ett led i en akut biståndsinsats till befolkningen i Zinder, Niger. FN:s livsmedelsprogram ökar sina matransoner till det torkdrabbade landet för att minska den utbredda svälten. (Foto: Sia Kambou/AFP/Getty Images)


Långvarig torka i Niger, den värsta i mannaminne, har gjort att undernäringen i landet nått en kritisk punkt, enligt FN.

Det kustlösa afrikanska landet gränsar till Sahara och har ofta torkperioder. Landet har inte kunnat återhämta sig från förra årets oberäkneliga regnande som orsakade omfattande missväxt och boskapsdöd. Det finns hopp om en god skörd, men innan den kommer står Nigers befolkning inför en allt allvarligare undernäring, enligt Unicef.

Så många som åtta miljoner människor behöver hjälp, och 400 000 barn beräknas lida av svår undernäring, enligt Unicef.

Vårdcentralerna över hela landet har snabbt fyllts med undernärda barn och deras oroliga mammor, eftersom många föräldrar har slut på matlagren under den magra perioden innan skörden, enligt Unicef

Vissa byar har nästan inget kvar att äta och människorna tvingas leta efter föda. En kvinna, Raya Sahi, sade i en videointervju med Unicef att hon och hennes sju barn överlever på frukterna och bladen från något slags torkresistent vild växt.

FN:s livsmedelsprogram (WFP) och Europeiska kommissionen ökar livsmedelshjälpen till landet. Den 11 augusti tillkännagav FN ett WPF-program om mat till 670 000 barn och EU-kommissionen meddelade att man kommer att ge 19 miljoner dollar till att säkra livsmedelsförsörjningen i landet.

Barnen kommer att få månatliga ransoner av majs och soja från WFP, som också kommer att ge ransoner med berikat mjöl, socker och olja till runt 4 miljoner familjer.

Barn under två års ålder löper den största risken att drabbas av undernäring och sjukdom. För dem som är i kritiskt behov av näring distribuerar Unicef nötpasta med högt energiinnehåll.

Den nuvarande nivån på stödet är inte tillräcklig för att fylla behovet av livsmedel under de kommande månaderna.

Det är viktigt att givare fortsätter att träda fram så fort som möjligt om vi ska kunna förhindra förlusten av en hel generation med barn på grund av undernäring och osäker tillgång på livsmedel” säger WFP:s regionchef Thomas Yanga i ett meddelande från FN.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/40852/