Torkan i Kina skapad av människan, menar expert
Hydraulikingenjören Wang Weiluo. (Sound of Hope)


Enligt myndigheterna i Peking är de senaste tre månadernas torka i norra Kina den värsta på 50 år. Man menar att katastrofen beror på för lite nederbörd.  Experter hävdar dock att torkan orsakas av en av människan skapad obalans i det ekologiska systemet.

Wang Weiluo, en hydraulikingenjör som var inblandad i förhandsstudierna till Tre raviner-dammen, menar att Peking överdriver naturens inverkan för att kunna undfly sitt ansvar. Enligt Wang är ”huvudorsaken till torkan de allt för många reservoarprojekt i Peking, vilka resulterat i en ekologisk obalans och skapat en monopolsituation när det gäller vattenresurser”.

– Peking använder en ny term, ”ineffektiv nederbörd”, i sin nyhetsrapport om torkan och skyller den på naturen. Innan 1980 hade Kina aldrig samlat statistik om ”ineffektiv nederbörd”. Det var endera nederbörd eller ej. Den här tanken om ”ineffektiv nederbörd” existerar varken i Kina eller någon annanstans i världen. Torkan är faktiskt inte heller den värsta naturkatastrofen så som Peking påstår, sade Wang.

Wang förklarade bakgrunden till en sådan här katastrofal torka:

– Det kinesiska kommunistpartiet har byggt 87 000 vattenreservorarer efter att de kom till makten och har därmed slagit alla rekord. Det enorma antalet reservoarer är ett slöseri med vattenresurser och ger en liten befolkningsgrupp tillfälle att monopolisera resurserna.

– Myndigheterna gick mot de ekologiska reglerna och byggde för många vattenreservoarer. Detta orsakar en brist på underjordiskt vatten och en enorm mängd vatten förångas på grund av den stora ytarealen på reservoarerna. Det här är en stor börda för vattenresurserna.

Wang fortsatte:

– Om du för in allt vatten i reservoarer blir det ekologiska systemet lidande. Det skulle inte vara en så här storskalig torka om vi lämnat vatten under marken. Växtligheten var mycket bra när mycket vatten hölls under marken förut, som i Peking och norra Kina. Nu faller de underjordiska vattennivåerna och fler reservoarer kan inte lösa problemet.

Peking byggde många reservoarer och monopoliserar vattenresurserna för elkraft och inte bevattning. När marken spricker och grödorna torkar ut vill reservoarentreprenörerna fortfarande inte öppna dammluckorna, utan tänker fortfarande på att generera elkraft.

– Allt i Kina handlar om leasing numera, till och med reservoarerna. Vad är det finansiella intresset i reservoarerna? Elkraft. Det är vinter nu och inte så stort behov av el, så de behöver inte så mycket vatten. Men de håller fortfarande på vattnet eftersom det är pengar. Om de släpper ut vattnet förlorar de sina pengar, sade Wang.

Bönderna vägrar att betala en avgift eftersom vattnet ska vara gratis. Nu har de inget att vattna med eftersom kommunistpartiets hydraulikdepartement kontrollerar allt vatten. Ta Gula floden som exempel, det finns inget vatten i Gula floden på grund av alla reservoarer och därmed kan bönderna längs floden inte bevattna. Vad ska bönderna göra när det inte finns något vatten varken i floden, tilloppen eller kanalerna?

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/12417/