Tiomersal, hjärnskador och autism
Tiomersal används som konserveringsmedel i vaccinationsflaskor som innehåller flera doser. (Tim Boyle/Getty Images)


En nyligen utförd studie avslöjar att små mängder av tiomersal i vacciner har ett samband med patologiska förändringar av hjärnan som återfinns i autistiska tillstånd (ASD, autistic spektrum disorder).

Studien som gjordes av forskarna Paul King, David Geier och Mark Geier från Maryland i USA, publicerades i tidskriften Toxicology & Environmental Toxicology [1] i juli 2009

Genom att vaccinera nervceller med mycket små mängder tiomersal (en kemisk förening som innehåller 49 procent kvicksilver) och andra metallsammansättningar (aluminiumsulfat, blyacetat, metylkvicksilverhydroxid och kvicksilverklorid), i den mängd ett spädbarn eller ett barn skulle få i sig via ett vaccin, fann man att tiomersal var överlägset det giftigaste ämnet.

Bland cellskadorna fanns mitokondrisk skada, minskad oxidant-reduktion, celldegenerering och celldöd. Cellskadorna liknade dem som återfinns i cellstudier på autistiska barn.

Ett urintest utfördes på personer med autism. Kvicksilverförgiftning hade ett nära samband med det autistiska tillståndets allvarlighetsgrad.

Många hängivna läkare och föräldrar söker svar på och kurer för autism. Inte förrän alla mekanismer av dess orsaker och bot framläggs av privata läkare, entreprenörer och engagerade invånare verkar det som att autismepidemin kommer att fortsätta.

 

 

Fakta läkemedel och kvicksilver i Sverige

Tiomersal är en kvicksilverförening som används som konserveringsmedel. Ämnet har ingått i vacciner och vissa andra preparat som använts i hela världen sedan femtiotalet, och uppskattningsvis flera miljarder doser som har givits under åren.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten har bedömt att tiomersal, i de små doser som finns i läkemedel, inte medför risk för andra biverkningar än överkänslighetsreaktioner. Därför har man inte förbjudit tiomersal. Men det finns en risk för överkänslighetsreaktioner och därför uppmanar den europeiska läkemedelsmyndigheten tillverkarna att söka andra alternativ.

Många tillverkare undviker därför att använda tiomersal när så är möjligt, och flera vacciner som tidigare innehöll tiomersal är nu utan konserveringsmedel. Samtidigt har det visat sig att det inte alltid går att avlägsna konserveringsmedlet utan att negativt påverka preparatets effekt.

Som konserveringsmedel i vacciner används 50 mikrogram (det vill säga 50 miljondels gram) per dos. Av den mängden utgör kvicksilver cirka 50 procent.

Inget av de vacciner som idag säljs på den svenska marknaden innehåller tiomersal som konserveringsmedel. I några fall används kvicksilver under tillverkningen. Restmängder kan då finnas kvar och dessa är ännu lägre än när tillverkaren använder tiomersal som konserveringsmedel.

När mängderna tiomersal i vaccinet överskrider 40 ng/dos (det vill säga 40 miljarddels gram) ska det gå att läsa om risken för överkänslighetsreaktioner i produktresumeér och bipacksedlar.

 

Källa: Läkemedelsverket

 

Referenser.

1. sarnet.org/doc/Geier-mito.pdf

2. mercury-freedrugs.org/docs/090709_PR_ThimerosalCausesBrainPathologyb.pdf

3. mercury-freedrugs.org/

 

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/20157/

 

Tilläggsrapportering, Pirjo Svensson