Tidsomställning påverkar risken för hjärtinfarkt
Tidsomställningar ökar risken för hjärtinfarkter. (Foto: Alexey Gromov/ AFP)


När vi ställer om klockan till sommartid i mars, ökar risken för hjärtinfarkt, visar en studie från Karolinska Institutet. Omvänt blir det på hösten, när vi drar tillbaka klockan en timme, minskar risken för hjärtinfarkt. Studien har publicerats i den medicinska tidskriften New England Journal of Medicine.

Forskarna vid Karolinska Institutet har undersökt hur antalet hjärtinfarkter i Sverige har varierat vid sommar- och vintertidsomställningar sedan 1987. Resultaten visar att antalet hjärtinfarkter i genomsnitt ökar med cirka fem procent under den första veckan efter omställningen till sommartid.

– Det är en liten riskökning för individen, framförallt under de tre första dagarna efter omställningen. Den förlorade timmens sömn och medföljande störning av sömnen är den troligaste förklaringen, säger Imre Janszky, en av forskarna bakom studien.

Tidigare forskning har visat att det sker mest hjärtinfarkter på måndagar, vilket den här studien kan ge en förklaring till.

– Man har ansett att det främst beror på ökad stress inför en ny arbetsvecka. Men kanske beror det också på sömnstörningar till följd av den förändrade dygnrytmen under helgen, säger Imre Janszky i ett pressmeddelande från Karolinska Institutet.

Forskarna såg också att omställningen till vintertid den sista söndagen i oktober, då vi får sova en timme längre, följs av en minskning i risken för hjärtinfarkt på måndagen direkt efter. Men generellt för hela veckan är minskningen av hjärtinfarkt mycket mindre än ökningen vid sommartidsomställningen.

Men hur farligt tidsomställningen globalt sett är svårt att säga.

– Ungefär 1,5 miljarder människor utsätts varje år för sommar- och vintertidsomställning, men det är svårt att generalisera kring hur många hjärtinfarkter i världen det kan orsaka, säger läkaren och forskaren Rickard Ljung, som också har deltagit i studien.