Tidningsjournalister i konflikt


2 200 dagstidningsjournalister togs i går ut i konflikt, sedan Svenska journalistförbundet (SJF) förkastat medlarnas ”förbättrade slutförslag” till uppgörelse med arbetsgivarorganisationen Tidningsutgivarna (TU).

– Vi har varit beredda att diskutera och kompromissa och sträcka oss mycket långt men medlarna återkom med i stort sett samma bud som tidigare. Inte heller den här gången har de lyckats presentera lösningar som tillgodoser våra mest grundläggande krav för att motverka lönestagnationen för journalister med många år i yrket, säger Journalistförbundets ordförande Agneta Lindblom Hulthén.

Kravet har varit att de som arbetat 15 år i yrket ska ha 25 000 kr i månadslön.

Hon menar också att medlarna inte förstått journalistförbundets krav på att få behålla den individuella upphovsrätten.

– Och de har inte förstått vad som händer om arbetsgivarna inom dagspressen kan fortsätta att utnyttja vikarier i korta otrygga anställningar, säger Agneta Lindblom Hulthén.

Stridsåtgärden innebär att journalisterna på det 70-tal tidningar som tagit ut i konflikt inte kommer att jobba mer än åtta timmar per dag och fyrtio timmar per vecka, samt att inga schemaförändringar får göras.

TU godtog medlarförslaget och sade på sin hemsida tidigare i veckan att konflikten hotade yttrandefriheten.

– Journalistförbundets stridsåtgärder kommer att få direkta konsekvenser för tidningarnas möjligheter att fullgöra sin publicistiska uppgift och konflikten kommer redan om några dagar att drabba läsarna. För detta bär Journalistförbundet ensamt ansvaret, säger Björn Svensson.

Om ingen lösning kommer till stånd har journalistförbundet varslat om att konflikten ska utökas i två steg, den 24 och 31 augusti.