Tidigare säkerhetstjänsteman lämnar partiet


Nedan följer ett uttalande om utträde ur det kinesiska kommunistpartiet (KKP) av den tidigare säkerhetstjänstemannen Deng Xuejun.

Deng Xuejun är mitt riktiga namn och jag var tidigare säkerhetstjänsteman. Efter att i tio år arbetet på ett allmänt säkerhetskontor vet jag klart hur ondskefullt det Kinesiska kommunistpartiet är, jag vet hur de lurar befolkningen och får goda människor att bli dåliga människor.

Den allmänna säkerhetsbyrån är faktiskt en maskin som förtrycker människor och en käpp som slår människor för att KKP:s maktposition ska upprätthållas. En god människa måste bli dålig under detta system, i annat fall kan han inte arbeta som säkerhetstjänsteman.

Nyligen introducerade en vän boken ”Nio kommentarer om kommunistpartiet” för mig och berättade om en sten med en naturlig inskription som förutspådde att KKP skulle kollapsa. Jag tror att KKP kommer att förintas av himlen, men gudar är välvilliga så detta har ännu inte skett.

Jag deklarerar härmed att jag lämnar KKP. Jag har vaknat upp och bryter mig loss från KKP. Jag hoppas att människor bryter sig loss från förvirringen och att de som har avgett löften till KKP drar sig ur, precis som jag har gjort.

Deng Xuejun
3 maj 2007
Kina

Översatt från engelsk version