Tibets exilregering planerar för självständighet
Demonstration för Tibets självständighet i Indien under OS. (Foto: AFP)


Vid de planerade samtalen med de kinesiska myndigheterna i oktober kommer Tibets exilregering att lägga fram en detaljerad plan för självständighet i den omtvistade regionen.

I juni i år träffades kinesiska myndigheter och sändebud från den centrala Tibet-administrationen för sjunde gången, vilket många såg som Kinas försök att lugna den internationella kritiken i fråga om hur regimen hanterat situationen i Tibet i mars i år.

Simon Bradshaw, talesperson för den australiska Tibet-domstolen, menade att samtalen avslutades ”utan några konkreta framsteg” trots de höga förhoppningarna om förhandlingar efter föregående möte.

– Efter vad jag förstår kommer de att lägga fram en detaljerad plan för ett självständigt Tibet vid mötet i oktober för att försöka driva förhandlingarna framåt, sade han till Epoch Times.

Bradshaw menar att de kinesiska myndigheterna, trots fortsatt internationellt tryck att de ska tillmötesgå tibetanska intressen, nyligen presenterade en rad med provokativa planer för regionen; som att upprätta nya järnvägslinjer i Tibet, utforska mineralfyndigheter och förflytta nomader.

Det gör verkligen klart att det (Kinesiska kommunistpartiet) avser att stanna i Tibet under en lång tid och att det avser att fortsätta med och intensifiera och befästa sin kontroll över regionen.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/n2/world/tibetan-government-in-exile-plan-autonomy-3192.html