Tibetaner i Spanien överklagar dom mot kinesiska ledare
(Fr. vä) Advokat José Elías Esteve, Alan Cantos, ordförande i tibetanska stödkommittén, de buddhistiska munkarna Palden Gyatso och Jigme Takma Tsnagpo, som tillbringade 37 år i ett fängelse gränsande till Lhasa, vid den spanska högsta domstolen i Madrid, Spanien. (Ester Lee , Flickr)


Den tibetanska stödkommittén (CAT) överklagade avvisandet av det tibetanska folkmordsfallet till högsta domstolen i Spanien, och CAT rapporterade om det i mitten av september.

Rättegången resulterade 2013 i en arresteringsorder mot förre diktatorn och det kinesiska kommunistpartiets sekreterare Jiang Zemin, och fyra andra höga ledare för deras folkmordspolitik.

– Den 18 september ingav CAT tillsammans med Stiftelsen Tibet House och Thubten Wang, stiftelsens grundare från Barcelona och medlem av det tibetanska exilparlamentet, ett överklagande till Spaniens Högsta domstol i ärendet mot Tibet”, sade Alan Cantos, vd för CAT, i kommunikation med Epoch Times.

Enligt besvärsskrivelsen ”fortsätter man att begå brott som folkmord, brott mot mänskligheten, tortyr, påtvingade försvinnanden av det tibetanska folket, terrorism och krigsförbrytelser”.

Dokumentet ”fördömer att domarna i Högsta domstolen som lämnat in ärendet, ignorerade att uttala sig om Spaniens skyldighet att åtala krigsförbrytelser enligt Genèvekonventionen, vilket också klart påvisades genom fem domares avvikande mening”.

Skyldighet enligt internationell rätt

Besvärsskrivelsen anger vidare ”att det är en skyldighet enligt internationell rätt att i domstol pröva alla ärendets angivna internationella brott. Spanien är skyldigt att följa internationella fördrag”.

”Eftersom ärendet berör statsterrorism och det finns ett spansk offer, Thubten Wang, tillåter den nya lagen att åtal väcks i Spanien”, hävdade Alan Cantos.

Wang är en tibetansk buddhistmunk som på 80-talet emigrerade till Spanien efter att ha besökt landet med Dalai Lama. Han fick spanskt medborgarskap den 25 september 1998 och invaldes 2011 i det tibetanska parlamentet.

Den 18 november 2013 utfärdade Hovrätten i Spanien en arresteringsorder i ärendet, mot Jiang Zemin, tidigare premiärminister Li Peng, Qiao Shi, tidigare säkerhetschef, vidare den tidigare kommunistpartisekreteraren Chen Kuiyuan och den tidigare ministern för familjeplanering Pelyun Peng.

Den förre kinesiske ledaren Hu Jintao lades senare till i åtalet. Bland bevisen finns ”vittnesmål från före detta politiska fångar, internationella experter, rapporter om dödande och tortyr, samt rapporter från Internationella kampanjen för Tibet (ICT) och andra organisationer”.

Reformering av rättsväsendet

Den 11 februari i år godkände det spanska parlamentets underhus en ändring i grundlagen om domstolsväsendet, däribland artikel 23.4. Denna ändring, som tillät att man omedelbart kunde avvisa ärenden enligt universell jurisdiktion, antogs med stöd av det regerande Partido Popular (PP) som gick emot de övriga parterna. Reformen påverkade det tibetanska fallet samt ett Falun Gong-fall där båda anklagar tidigare kinesiska ledare för folkmordsbrott.

I september noterade Den tibetanska stödkommittén CAT, som överklagat avvisandet av det tibetanska fallet, att ”internationella brott i Tibet inte kan tas till Internationella brottmålsdomstolen, som inte erkänner Kina eller kinesiska domstolar, vars domare följer politiska instruktioner från det kinesiska kommunistpartiet. Därför skulle avslutet i målet fälla utslaget retroaktivt till förmån för straffrihet, och då ignorera internationell lag som sedan Nürnbergrättegångarna bör ställa dem som gjort sig skyldiga till folkmord och tortyr inför domstol”.

Dokumentet hävdar att  Partido Popular inte tog hänsyn till detta i den rättsliga reformen, i vilket 50 parlamentsledamöter redan i juni ingav överklagande till författningsdomstolen.

Läs den ursprungliga spanska artikeln här

Översatt från engelska