Terrorism och cyberattacker stora hot mot Storbritannien
Storbritanniens premiärminister David Cameron avslöjade den nationella säkerhetsstrategin National Security Strategy (NSS) på måndagen. (Foto: Kirsty Wigglesworth/WPA - Pool /Getty Images)


Terrorism, cyberhot och naturkatastrofer är några av de största hoten mot Storbritannien visar en översyn som gjorts av det nationella försvaret.

Storbritanniens premiärminister David Cameron avslöjade på måndagen den nationella säkerhetsstrategin, National Security Strategy (NSS).

– Den beskriver Storbritanniens plats i världen som en öppen och utåtvänd nation vars politiska, ekonomiska och kulturella myndighet vida överstiger vår storlek, sade premiärministern.

Hoten är indelade i tre nivåer. Överst finns internationell terrorism, attacker mot den brittiska cyberrymden och stora naturkatastrofer som pandemisk influensa och internationella militära kriser.

Riskerna bedöms efter sannolikhet och konsekvenser. Till exempel bedöms en kemikalisk, biologisk, radiologisk eller nukleär attack, så kallade CBRN –hot, från en främmande stat mot Storbritannien ha en låg sannolikhet men svåra konsekvenser.

Den andra nivån innefattar attacker med CBRN-vapen, stor instabilitet (i landet) eller inbördeskrig i andra länder, en ökning av organiserad brottslighet och anfall utifrån i form allvarliga satellitstörningar.

På den tredje nivån finns konventionella militära angrepp (utan CBRN- vapen), attacker riktade mot Nato, EU eller Storbritanniens utomeuropeiska domäner, avbrott i olje- och gastillförseln och av internationella resurser.

Oron för cyberattacker har fått en framträdande roll. Utrikesminister William Hague, sade till BBC:

– Det här landet behöver en ökad förmåga att skydda oss mot cyberattacker inte bara mot regeringen, utan även mot företag och enskilda.”

– Sådana attacker kan i framtiden bli ett stort hot inte bara mot vår ekonomiska verksamhet och vår ekonomiska välfärd, utan också mot nationella infrastrukturer som elnät och liknande, sade han.

Ytterligare 500 miljoner pund allokeras till IT-försvaret, meddelade regeringen.

I ett gemensamt förord till nationella säkerhetsstrategin sade David Cameron och vice premiärminister Nick Clegg att den strategiska försvars- och säkerhetsöversikten kommer att visa hur man kommer att säkerställa att styrkorna i Afghanistan har den utrustning de behöver och möjliggöra för Storbritannien att behålla de bästa och mest mångsidiga väpnade styrkorna i världen.

“Vår förmåga att möta nuvarande och framtida hot beror ytterst på att vi tar itu med budgetunderskottet. Vår nationella säkerhet är beroende av vår ekonomiska trygghet och vice versa,” står det i den nationella säkerhetsstrategin.

Rådet har gjort en fullständig strategisk försvars- och säkerhetspolitisk översyn för att genomföra denna strategi, som lades fram på tisdagen den 19 oktober. Det är ett utkast över hur regeringen ska uppnå sina mål och balansera sina resurser och förmågor.

Inför översynen av underskottet den 20 oktober, sägs i den nationella säkerhetsstrategin, ”Ett ekonomiskt underskott är också ett underskott i trygghet. Så i hjärtat av den strategiska försvars- och säkerhetspolitiska översynen finns några svåra val för att få försvarsbudgeten i balans. Dessa val grundar sig på risker, analyser och prioriteringar som angetts i den nationella säkerhetsstrategin.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/44450/