TeliaSonera lämnar marknaden i Eurasien
Marie Ehrling TeliaSoneras styrelseordförande och Johan Dennelind vd, på presskonferensen som hölls den 17 september 2015 på TeliaSoneras huvudkontor i Stockholm. Foto: Henrik Montgomery /AFP/Getty Images


TeliaSonera drar sig ur Eurasien och inleder en försäljningsprocess. Den främsta anledningen de långvariga problemen med mutor. Nu vill man ge plats för den nya generationens telekombolag i Sverige och Europa.

Det har funnits stora brister i etablerandet och i det operativa arbetet en längre tid, enligt TeliaSoneras styrelseordförande Marie Ehrling.  På torsdagens presskonferens sade hon att partners i de utpekade länderna inte är dem som styrelse och ledning valt. Vidare sade hon att man ännu inte kan utesluta att brott begåtts, och att man samarbetar med den pågående undersökningen.

Johan Dennelind, vd på TeliaSonera, framhåller att man gjort ett bra arbete i Eurasien. Stora förbättringar har gjorts med ägarstyrning och hållbarhetsarbete på ett etiskt sätt.

— Vi har gjort allt vi kan för att vara transparenta, sade han.

Misslyckandena är partnerrelationen och att man inte lyckats ta hem pengar till ägarna. Fem miljarder sitter fast i Nepal och Uzbekistan.

Processen med försäljningen kommer att ta tid. Marie Ehrling underströk att Teliasonera parallellt kommer att fortsätta att driva verksamheten i Eurasien på ett hållbart och etiskt sätt.

– Vi har tagit ansvar, och vi kommer fortsatt ta det ansvaret framöver, sade Marie Ehrling.

Regionen i Eurasien som TeliaSonera nu tänker lämna omfattar länderna Nepal, Kazakstan, Uzbekistan, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien och Tadzjikistan.

Ehrling poängterade att för att göra affärer på utvecklingsmarknader krävs det att man gör rätt från början.  Man måste ha rätt kompetens, processer och kunskap. Det är också ytterst viktigt att se till att företagets kultur har rätt värderingar.

Om framtida köpare sade Dennelind att det finns intressenter, och att man tänker lämna över till någon med långsiktig ambition att fortsätta arbetet i regionen. Marknaden i Eurasien står för ungefär en femtedel av TeliaSoneras omsättning.