Teletrafiken avlyssnad i decennier
Maud Olofsson (Foto: Sven Nackstrand)


Den kabelbundna teletrafiken till och från Sverige avlyssnades i decennier när Telia var statligt.

Det hävdar näringsminister Maud Olofsson.

Hon och centerpartiet stödjer det kontroversiella förslaget om utvidgade avlyssningsmöjligheter för Försvarets radioanstalt (FRA), som regeringen presenterade i veckan.

Vid en pressträff i riksdagen i dag framhöll hon att lagförslaget egentligen bara innebär en reglering av något som ägt rum under många år.

”Alltid lyssnat”

När Telia var statliga televerket, så skedde avlyssningen av teletrafiken i det bundna kabelnätet. Nu ges FRA rätt att avlyssna all tele- och internettrafik över Sveriges gränser.

-Ja, det är klart att det alltid har funnits spaning för rikets säkerhet, sade Maud Olofsson, som menar att behovet av lagstiftning uppstod när Telia blev ett bolag.

-Sverige har alltid lyssnat och sett till att vi haft information för att skydda rikets säkerhet, det tror jag inte är någon hemlighet. Nu får vi en lagstiftning kring detta, och vi ser till att vi också skyddar den personliga integriteten.

TT: Betyder det att den tidigare avlyssningen av den kabelbundna teletrafiken varit oreglerad?

-Det vi gör nu är en lagstiftning, som reglerar hur det här ska fungera och sedan kan vi väl konstatera att det inte är någon ny företeelse att Sverige som nation har en spaning och kontrollerar rikets säkerhet genom den verksamheten, sade Maud Olofsson.

”Skydda riket”

TT: Men betyder det att det tidigare var oreglerat?

-Ja, det betyder det. Vi hade i alla fall inte samma tydliga reglering av vad som skulle spanas på och hur det skulle ske.

TT: Man vet inte om det var olagligt?

-Eftersom det inte fanns några regler, kan man ju inte heller säga att det var olagligt. Det är klart att varje nation måste ha en spaning så att vi skyddar rikets säkerhet. Svenska folket har rätt att kräva av oss att vi skyddar riket och medborgarnas säkerhet, och då måste man också ta information från olika spaningsverksamheter för att kunna göra det. Det vi nu gör är att mer än tidigare reglera det här området, sade Maud Olofsson.

Odenberg vet inte

Försvarsminister Mikael Odenberg kan varken bekräfta eller dementera Maud Olofssons uppgifter.

-Under andra världskriget fanns det ingen lagreglering alls av signalspaningen. Då tappade vi ur kablarna från bland annat den tyska legationen i Stockholm. Fortsatte detta efter andra världskriget då vi hade telemonopol och Televerket var en myndighet under regeringen? Inte vet jag, fråga Ingvar Carlsson, säger Mikael Odenberg till TT.

-Det enda jag vet är att det i dag inte sker någon avlyssning av kabelnätet. Vi har haft en signalspaning i sex decennier som varit oreglerad och utan något som helst skydd för den personliga integriteten. Jag tycker att det kommer bort lite i diskussionen, säger Mikael Odenberg.

Agrell: Inte omöjligt

Enligt professorn i underrättelseanalys Wilhelm Agrell är det inte allmänt känt att teletrafiken till och från Sverige skulle ha avlyssnats i decennier. Däremot vet man att FRA inte bara lyssnat på radiotrafiken som man själv påstått.

-I april 1948 fattade regeringen ett hemligt beslut om att viss telegraftrafik skulle göras tillgänglig för FRA. Det gällde till och från främmande beskickningar i Sverige. Det beslutet har blivit offentligt, så det är litet svårt att förneka, säger Agrell till TT.

-Vi vet inte om tillståndet successivt sedan utökades. Men det är inte på något sätt omöjligt att man de facto haft tillgång till mer trafik än vad man velat medge. Jag har en misstanke att den här impopulära lagen man nu vill sjösätta bottnar i en önskan att legalisera en verksamhet som i delar redan är praxis, det är inte alls ovanligt inom underrättelseverksamhet, säger Wilhelm Agrell.

Han tycker att Maud Olofsson sätter fingret på den verkliga orsaken till behovet av den nya lagstiftningen, nämligen att det som tidigare varit en monopolmarknad nu avreglerats. Det behövs en ny lagstiftning för att få alla privata bolag att gå i takt.