Teknologisk spökstad planeras i New Mexico


Den amerikanska teknikfirman Pegasus Global Holdings planerar att bygga en 50 kvadratkilometer stor spökstad i delstaten New Mexico som en bas för tekniska tester i en aldrig tidigare använd skala.

Projektet, som kallas The Center, har en budget på 200 miljon dollar och är det största i sitt slag i världen. Staden kan användas för att prova tekniska innovationer, alltifrån förnybara energilösningar till intelligenta trafikkontrollsystem och nästa generation av trådlösa nätverk.

Utformningen av The Center har sin grund i en medelstor amerikansk stad med en befolkning på 35 000 personer och kommer att innefatta fullständig infrastruktur liksom stadsmässiga samhällen med kommersiell service, jordbruk och avlägsna samhällen. Tanken är att kopiera utmaningar i den verkliga världen som hänger ihop med uppgraderingen av befintliga städer till ”smarta städer” på 2000-talet.

VD:n på Global Holdings, Bob Brumley, säger att The Center kommer att bli det första i sitt slag i USA som låter forskare testa sina innovationer i verkliga miljöer.

Han tillägger att det har potential att attrahera tillräckligt många investerare från privata företag och göra det till en teknisk korridor likt Silicon Valley i Kalifornien eller Reston Community i Virginia.

”Tanken med The Center kom från vårt eget företags utmaningar med att testa nya och kommande teknologier utanför den sterila miljön i labbet”, säger Brumley på företagets hemsida.

”The Center kommer att låta privata företag, icke vinstdrivande utbildningsinstitutioner och myndigheter göra tester i en unik anläggning med verklig infrastruktur, vilket gör det möjligt för dem att bättre förstå kostnaden och potentiella begränsningar hos nya teknologier innan de introduceras.”

Associated Press citerade Brumley när han gav ett exempel på hur spökstaden kan användas. Han sade att utvecklare av solteknologi på ett exakt vis skulle kunna värdera hur deras system kan tillämpas i stora hushåll med olika termostatinställningar. De skulle dessutom kunna jämföra systemens prestanda i gamla och nya hus.

Brumley sade att Pegasus Global Holdings har samarbetat med delstaten i omkring 18 månader och att det kommer att ta flera månader innan den slutliga platsen väljs.

Översatt från engelska.