Teklassikern “Cha jing”
Te har använts i Kina i över 4000 år. (Foto: Lilly Wang, Epoch Times)


Den berömda kinesiska teklassikern “Cha jing” som gavs ut år 780, skrevs av Lu Yu under Tangdynastin. Den är världens första bok om te och har sedan dess hjälpt till att förbättra teproduktionen och vidareutveckla den. Cha jing anses vara tevärldens encyklopedi.

Originalvolymen av Cha jing består av tre skriftrullar, med totalt tio kapitel. Boken är skriven på 55 sidor och innehåller ungefär 7000 kinesiska tecken. Den är skriven på klassisk kinesiska, ”wenyan”, ett litterärt språk, som de lärda och poeter tidigare använde i Kina. I dag är det inte många som längre kan förstå eller uppskatta det här vackra klassiska litterära språket.

Kapitlen indelas sålunda:

1     Teets ursprung
2     Redskap
3     Tillverkning

4     Teutensilier

5     Bryggning av te
6     Att dricka te
7     Anekdoter
8     Te-region i Kina (karta)
9     Illustrationer

Den första skriftrullen innehåller kapitel 1-3:
1. Beskriver mycket noga teets ursprung i Kina. Den tar även upp te-terminologi, kvalitet och trädets speciella egenskaper.
2. Beskriver vilka redskap man behöver vid plockning och tillverkning av te.
3. Förklarar vilken tid på dagen, året och i vilket klimat det är lämpligast att plocka teblad. Och hur man torkar och förvarar te.

Den andra skriftrullen
tillägnas uteslutande kapitel 4:
4. Handlar om teutensilier och tegods. Det här kapitlet är användarens manual. Här får man bland annat instruktioner hur man brygger te och rekommendationer på olika material.

Den tredje skriftrullen innehåller kapitel 5-10:
5. Innehåller bryggningskunskaper och olika vattentyper i olika områden (under Tangdynastin).
6. Tar upp varför det är bra att dricka te och när och hur tedrickande började.
7. Tar upp historia, tepoesi, anekdoter och teets medicinala egenskaper.
8. Presenterar olika teodlingsområden i Tangdynastin och analyserar och jämför dem.
9. Ger tips på praktiska metoder och vilka utensilier som man kan utesluta, vid speciella förhållanden.
10. Illustrationer över ovanstående innehåll.

Cha jing sammanfattar systematiskt hur te plockas, tillverkas, bryggs och ger också läsaren en bakgrundshistoria om teets ursprung och hur te dracks fram till Tangdynastin. Den lade en solid grund till teets Dao i Kina.