Tao Kan - sparsam guvernör och general med självdisciplin
Tao Kan var en sparsam guvernör men också en general med stor självdisciplin. (Illustration: Blue Hsiao, Epoch Times)


Även om Tao Kan (259-334 e. Kr.) föddes under enkla förhållanden blev han, med sin beslutsamhet och flit, en respekterad guvernör och general med hög rang under Östra Jindynastins era.

Eftersom hans far dog ung uppfostrades Tao Kan av sin mor, en strikt men vänlig dam med stark vilja. Hon ville att Tao Kan skulle få en god utbildning och bli en välutbildad person. En gång sålde hon sitt hår för att kunna ge Tao Kans mentor en anständig måltid. Sonen respekterade sin mor av hela sitt hjärta.

Tao Kan började sin karriär som administrativ ämbetsman inom fiskenäringen. En gång behöll han några sällsynta fiskar för sig själv och såg till att de levererades till hans mor. När hans mor fick reda på att de egentligen var offentlig egendom skickade hon tillbaka fisken tillsammans med ett brev.

”Du, en liten ämbetsman, förvandlar fisk till presenter. Om du blir rikskansler en dag skulle offentliga medel höra hemma i vårt hem? Jag uppskattar att du bryr dig, men sådan omsorg skulle bara göra mig oroligare. Att vara regeringens rättfärdiga ämbetsman kan aldrig få mig att ångra något.”

När Tao Kan läste igenom brevet kände han djup skam och blev fast besluten att leva upp till sin mors förväntningar – att vara en upprätt och ärlig ämbetsman. Hans mors integritet hade ett stort inflytande på honom och han levde alltid ett enkelt och sparsamt liv när han var provinsernas guvernör, såväl som när han var en av de mest inflytelserika generalerna med hög rang.

När Tao Kan var guvernör beordrade han att överblivet material skulle samlas in och lagras, såsom trasiga bamburör och träspån från ett fartyg som de höll på att bygga. När vintern sedan satte in och vägarna blev våta och hala på grund av snön, lät han strö ut träspånet på vägen så att folk skulle kunna ta sig fram säkert.

Senare, när kriget bröt ut och spiken tog slut vid skeppsbygget, använde Tao Kan de trasiga bamburören för att göra bambuplugg. Det finns historier som berättar att han även åtalade bönder för vårdslöshet eller slöseri med skörden.

Senare i livet blev Tao Kan en mycket framgångsrik general men hans aristokratiska kollegor blev avundsjuka och anklagade honom på falska grunder. Som ett resultat degraderades han till att styra en avlägsen region i civilrättsliga frågor.

Istället för vältra sig i självömkan flyttade han varje morgon hundra tegelstenar från studiekammaren till gårdsplanen, därefter började han dagens arbete med statsförvaltningen. På kvällen flyttade han tillbaka de här tegelstenarna in i studiekammaren.

När han tillfrågades om varför han gjorde så, förklarade han att han alltid ville var redo att tjäna dynastin om så krävdes. Tao Kan återinsattes faktiskt. Han var kapabel att hantera svåra militära frågor tack vare sin beslutsamhet med de dagliga övningarna.

Tao Kan ses som en sparsam guvernör och general som hade god självdisciplin. Han var förebilden för de människor med enkel bakgrund som såg att hans beslutsamhet hade fört honom upp på samhällsstegen, och de blev inspirerade av hans exempel.