Tänka snälla tankar gör susen för hälsan
Att tänka positiva och medkännande tankar under meditation är positivt för hälsan, visar en amerikans studie. Bilden är tagen i ett annat sammanhang. (Foto: Alejandro Pagni/AFP)


Vi mår bra av att vara snälla och att ha goda relationer. Medkänsla stimulerar vagusnerven vilket medför positiv effekt för viktiga funktioner i kroppen, visar en ny studie som gjorts av amerikanska forskare.

I studien som letts av Barbara Fredrickson, professor i psykologi vid universitetet i North Carolina, Chapel Hill, deltog 65 personer, där samtliga var personal vid universitetet.

Hälften av deltagarna fick tillsammans i en timme om dagen under sex veckor träna sig i en meditationsmetod som fokuserar på medkänsla, och att tänka goda tankar om sig själv och andra.

De uppmanades att även göra meditationsövningen på egen hand och fick också rådet att fokusera på positiva tankar i stressiga situationer.

De andra deltagarna i studien uppmanades också till att meditera och skriva ner hur mycket tid de ägnade åt meditation och bön, samt beskriva sina starkaste positiva och negativa upplevelser.

Alla deltagarnas hjärtfrekvens mättes innan den sex veckor långa övningsperioden och efteråt. Hjärtfrekvensen är delvis ett mått på vagusnervens aktivitet.

Vagusnerven som reglerar hjärtfrekvensen med andningen har även betydelse för blodsockernivån och immunförsvaret.

Dessutom är vagusnerven intimt kopplad till våra relationer med andra, samtal, ögonkontakt och känslouttryck. Den påverkar frisättningen av oxytocin, ett hormon som bland annat är viktigt i det sociala samspelet.

Stimuleringen av vagusnerven avspeglade sig i en modererad hjärtfrekvens hos de som deltog i gruppmeditation fokuserad på medkänsla och de upplevde i högre grad en ökning av positiva känslor och social närhet till andra, jämfört med de andra testdeltagarna.

Enbart meditation resulterade alltså inte i en förbättrad funktion av vagusnerven. Förändringen uppkom endast när personerna kände sig gladare och upplevde mer social närhet till andra.

”Vi såg att de aktiva aspekterna är två psykologiska variabler: positiva känslor och känslan av positivt socialt sammanhang”, sade Barbara Fredrickson i en kommentar till tidskriften Time.

”Att vara en god vän, och att vara medkännande mot andra, kan vara ett av de bästa sätten att förbättra din egen hälsa”, tillade Fredrickson.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Psychological Science.

Fakta om vagusnerven

Hjärnnerverna utgår från hjärnstammen och har sina cellkroppar i hjärnan. Det finns tolv par hjärnnerver. Lung-magnerven kallas vagusnerven eller ”den kringirrande nerven” och är kroppens längsta och den tionde hjärnnerven. Den påverkar på ett omedvetet plan bland annat struphuvudet, hjärtat, lungorna, magsäcken och tarmarna.

Källa: Sjukvårdsrådgivningen 1177.se