Kejsare Tang Taizongs recept i konsten att härska
Tang Taizong den andre kejsaren i Tang-dynastin (Foto: Epoch Times)


Tang Taizong var Tangdynastins andre kejsare och regerade mellan åren 626 e.Kr. – 649 e.Kr. En dag kom han till Cuiweipalatset och ställde en fråga till de uppvaktande hovmännen.

– Trots att kejsare kunnat erövra Kinas centrala slättland, har de ända sedan forntida dagar misslyckats med att få med minoriteter som Rong och Di. Mina förmågor når inte upp till de forntida kejsarnas, men jag har lyckats åstadkomma mer än vad de har gjort. Jag ska inte avslöja orsaken nu, utan vill be er mina herrar att berätta det.

Alla hovmännen svarade:

– Ers Majestäts dygd är lika stor som himmel och jord, därför skulle det bli svårt att täcka upp allt med bara några få ord.

Då svarade kejsaren:

– Det är inte så det är. Det finns fem skäl till varför jag har kunnat åstadkomma det jag har gjort. För det första har kejsare alltsedan forntiden vanligtvis varit avundsjuka på dem som haft förmågor som varit större än deras egna. Jag å min sida sätter lika stort värde på andra människors starka sidor som jag värdesätter mina egna.

För det andra finns det ingen som är perfekt, därför bortser jag från människors tillkortakommanden och tar till vara deras inneboende styrkor.

För det tredje, när andra träffar på begåvade och dygdiga människor vill de äga dem, och de överger de inkompetenta och önskar att de kunde knuffa ner dem i avgrunden. När jag ser begåvade människor respekterar jag dem, och när jag ser inkompetenta har jag medkännande med dem. På det sättet får både de talangfulla och de inkompetenta sina rättmätiga platser.

För det fjärde har kejsare generellt sett, inte tyckt om de som visat sig vara uppriktiga och rättframma. Antingen skadade de dem med bakslughet eller så blev de öppet bestraffade. Alla dynastier har varit på det viset. Men sedan jag kom till makten har det kejserliga hovet varit fullt med rättfärdiga tjänstemän och ingen har blivit bestraffad.
För det femte har tidigare kejsare värderat Kinas centrala slättland högt, utan att räkna in nationerna Ron och Di, men jag har behandlat alla lika. Därför har de kommit att lita på mig så som de skulle ha litat på sina egna föräldrar.

De här fem skälen är anledningen till att jag kunnat åstadkomma det jag har åstadkommit idag.

Källa: : Zizhi Tongjian (Comprehensive Mirror for Aid in Government), volym 198, Tang Dynasty, record 14.