Taiwans Falun Dafa-förening stämmer en nyhetstidning för bedrägeri
Taiwans Falun Dafa-förening lämnade den 8 juni in en stämningsansökan till Taipeis distriktsdomstol mot United Daily News för förfalskning av dokument och grovt förtal. (Foto: Lin Bodong/Epoch Times)


Taiwans Falun Dafa-förening har vidtagit rättsliga åtgärder mot två höga tjänstemän på en större nyhetstidning i Taiwan.

Professor Chang Ching-Hsi, ordförande för Taiwans Falun Dafa-förening (TFDA), lämnade den 8 juni in en stämningsansökan till Taipeis distriktsdomstol mot Hu Litai och Luo Guojun, VD och chefsredaktör för United Daily News, för förfalskning av dokument och grovt förtal. United Daily News är en av Taiwans tre största nyhetstidningar.

Den 11 maj publicerade United Daily News en artikel med titeln ”Meddelande till Taiwans Falun Gong-utövare” på sidan 10. Innehållet presenterades som om det kom direkt från Li Hongzhi, Falun Gongs grundare och det tillkännagav att Falun Dafa-föreningen upplösts.

Meddelandet sade att alla Falun Gong-utövare som deltog i aktiviteter som arrangerades av TFDA skulle anses ha upphört med sitt utövande av Falun Gong.

Professor Chang förklarade att meddelandet var förfalskat, att det inte var skrivet av Li Hongzhi. Dessutom har Li skickat ett attesterat och vidimerat uttalande som bekräftar att artikeln i tidningen var en bluff, att tidningen inte fått tillstånd av honom att publicera meddelandet och att innehållet inte ligger i linje med hans avsikter.

Professor Chang lämnade Lis uttalande till Taipeis distriktsdomstol tillsammans med stämningsansökan.

Professor Chang förklarade
att publiceringen av den förfalskade artikeln på en framträdande plats i tidningen United Daily News har skadat både honom och TDFA. Dessutom var själva motivet bakom publiceringen av meddelandet att skada TDFA och honom själv i egenskap av ordförande för TDFA.

Därför anklagar Chang även United Daily News för grovt förtal, förutom för förfalskning av dokumentet.

Åklagaren i Taipei måste nu undersöka anklagelserna som Chang kommit med för att sedan fatta beslut om eventuellt åtal.

Li Hongzhi, grundaren
av Falun Gong (även känt som Falun Dafa), utsågs av Asia Weekly 2001 till nummer 1 bland Asiens 50 mest inflytelserika personer.

Falun Dafa introducerades i Taiwan 1995. Efter att det kinesiska kommunistpartiet inledde förföljelsen mot Falun Gong i Kina 1999 blev metoden mycket populär i alla samhällsskikt i Taiwan. För närvarande beräknas antalet utövare i Taiwan till 500 000.

Epoch Times har försökt nå United Daily News för en kommentar men har inte fått något svar.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/37149/