Taiwan kräver att transplantationsturister registreras
Tien Chiu-chin, ledamot av Taiwans lagstiftande församling, visar upp dokument om en nyligen utfärdad resolution om transplantationsturism. Landets lagstiftande Yuan krävde den 22 november att transplantationsturister ska registreras av Hälsovårdsdepartementet, mot bakgrund av rapporter om organstölder från samvetsfångar i Kina. (Foto: Lin Bodong/Epoch Times)


Taiwans lagstiftande församling antog nyligen en resolution som kräver att de som genomgår organtransplantation utomlands ska registrera sig hos hälsodepartementet. Resolutionen hänvisade till amerikanska utrikesdepartementets människorättsrapport från 2011 som för första gången tog upp frågan om organstöld i Kina, liksom många rapporter i internationella medier om organstölder från Falun Gong-utövare och uigurer.

Under en genomgång av hälsodepartementets budget den 22 november antog Taiwans lagstiftande Yuan en resolution som uppmanar hälsodepartementet att av sjukhus och läkare kräva att de inom tre månader registrerar information om patienter som genomgår organtransplantation utomlands. Sjukhusen uppmanas också föra register över vilket land och vilket sjukhus en patient anlitar för organtransplantation och vilken kirurg som utför transplantation.

Hsu Ming-Neng, chef för byrån för medicinska ärenden under hälsodepartementet, sade att departementet redan hade ålagt sjukhusen att samla in relevant information om patienter som genomgått organtransplantation. Patienter får inte bara organ transplanterade i Kina utan även i USA. Problemet är att se till att detta genomförs och att kontrollera mot recept på mediciner mot organavstötning så att det följs, sade Hsu. Han sade också att antalet personer som reser till Kina för organtransplantationer minskar, även om det varit ett betydande antal under de senaste åren.

Tien Chiu-chin som sitter i den lagstiftande församlingen, och som sponsrar resolutionen, sade att resolutionen antagits efter påstötningar från Hälso & Miljöutskottet, och att många av de närvarande blivit chockade när de för första gången fått höra talas om organstöld. Enligt budgetlagen måste resolutionen antas en tredje gång inom ramen för nästa års budget innan den lagstiftande församlingen avslutar sin session, för att den ska bli antagen som lag. Patienterna måste då registrera organtransplantationer utanför Taiwan, annars kommer deras sjukförsäkring inte att täcka deras mediciner mot avstötning.

Människorättsadvokaten Theresa Chu, som försvarar Falun Gong-utövare, sade att med tanke på människors säkerhet både i Taiwan och Kina, är Taiwans lagstiftande församling skyldig att ta sätta ner foten i fråga om resolutionen. Hon uppmanade lagstiftarna att öppet fördöma den kinesiska regimens skörd av organ från Falun Gong-utövare, såväl som från avrättade kriminella och andra. Dessutom hoppades Chu att Hälsodepartementet ska följa upp och registrera dem som genomgår organtransplantation utanför Taiwan, och även informera människor om att inte resa till Kina för organtransplantationer för att undvika att bli delaktiga i brott mot mänskligheten.

Översatt från engelska