"Ta ställning" uppmanar läkare mot organskörd
Vid konferensen, med titeln ”Transplant medicine at a crossroad” (Ett vägskäl för transplantationskirurgin) anordnad av en grupp läkare som arbetar mot organstölder (Doctors Against Forced Organ Harvesting), talade (från vänster till höger): Arne Schwarz, Ethan Gutmann, Man-Yan Ng, David Matas och Harold King. (Foto: Jason Wang/The Epoch Times)


En grupp läkare som arbetar mot organstölder höll en konferens i Berlin den 18 juli för att uppmärksamma kinesiska myndigheters missbruk av organtransplantationer. Deras konferens sammanföll tidsmässigt med Transplantation Societys egen årliga konferens, som lockar tusentals kirurger varje år och som hölls i närheten.

Den icke-vinstdrivande organisationen ”Läkare mot tvångsmässig organsskörd”, DAFOH (Doctors Against Forced Organ Harvesting), stod som värd för expertpanelen. Experterna diskuterade de olagliga och oetiska metoder som används, främst i Kina.

– Vi måste ta ställning innan våra egna etiska principer förstörs, sade Harold King läkare och medlem av DAFOH. Han betonade det etiska dilemma som finns för läkare.

DAFOH är en internationell organisation med säte i Washington grundad av läkare med olika specialiteter. Gruppens mål är att stoppa den illegala organskörden i Kina och andra länder.

Arne Schwarz, obunden forskare från Schweiz och expert på illegala transplantationer, sade att organtransplantationer behandlas som en statshemlighet i Kina vilket innebär att forskare måste skaffa fram egna bevis på verksamheten.

De kinesiska myndigheterna erkände så tidigt som 2005 att 90 till 95 procent av transplantationsorgan härrör från avrättade fångar, vilket är en mycket kontroversiell praxis, men de exakta siffrorna är inte helt kända. Kina avrättar inte bara flest människor i världen utan utför också flest organtransplantationer i världen.

För Schwartz ”sätts hela det internationella transplantationssamfundets etiska trovärdighet på spel om man inte gör synliga och gemensamma ansträngningar för att stoppa detta”.


Harold King, en fransk läkare och medlem i Dafoh, talade på konferensen i Berlin den 18 juli. (Foto: Jason Wang/The Epoch Times)

Harold King, en fransk läkare och medlem i Dafoh, talade på konferensen i Berlin den 18 juli. (Foto: Jason Wang/The Epoch Times)

Harold King, läkare från Frankrike, kallar illegal organskörd ”en fruktansvärd motsättning mot läkarvetenskapens grund, att rädda liv och förbättra välfärden för alla.”

King påpekade att Kina
är det enda landet i världen där nästan alla typer av organ för varje blodgrupp kan fås fram inom två veckor, de lämnar till och med garanti för en snabb ersättare om det behövs.

Han är övertygad om att det sedan 2001 inte bara är brottslingar som dömts till döden som använts, utan att de flesta organen kommer från samvetsfångar som inte har ställts till svars inför någon domstol och inte blivit dömda. De allra flesta är Falun Gong-utövare som blivit godtyckligt arresterade. Många torteras till döds. De anses friska och hundratusentals står till statens förfogande i arbetslägren.

– Den officiella versionen håller helt enkelt inte, sade King eftersom antalet transplantationer varje år överstiger antalet avrättningar med råge.

– Dessa ofattbara konsekvenser angår oss alla, sade han.

David Matas, människorättsadvokat från Kanada talade också i panelen. Han var en av de första att påvisa bevis för påståendena om organstölderna från samvetsfångar.


David Matas, medförfattare till den viktiga rapporten om organstölder från Falun Gong-utövare i Kina, talade vid konferensen. (Foto: Jason Wang/The Epoch Times)

David Matas, medförfattare till den viktiga rapporten om organstölder från Falun Gong-utövare i Kina, talade vid konferensen. (Foto: Jason Wang/The Epoch Times)

Tillsammans med den tidigare kanadensiske utrikesministern David Kilgour, skrev han 2006 en undersökande rapport i ämnet. Rapporten blev senare en bok med titeln ”Bloody Harvest”.

Nyligen har Matas i samarbete med tolv andra författare skrivit en ny bok med titeln ”State Organs” där de presenterar sina senaste upptäckter.

Enligt hans åsikt är en blandning av hat och girighet ursprunget till den illegala organskörden från Falun Gong-samvetsfångar.

Han föreslår att man inte remitterar några patienter till Kina och inte utbildar kinesiska kirurger på västerländska sjukhus. Dessutom bör kollegor ta avstånd från kinesiska läkare som inte kan garantera att de inte opererar fångar.  Deras forskning bör också hållas utanför internationella konferenser, ansåg han.

Förändring i den medicinska professionen är möjlig, visade hjärttransplantationskirurgen Jacob Lavee från Israel. Han är medlem i DAFOH:s rådgivande panel. Han satt inte med i expertpanelen men talade senare.

Det är mycket tack vare hans insatser med att informera kollegor om den otillbörliga organhandeln i Kina som det israeliska parlamentet har infört en lag som hindrar israeliska försäkringsbolag från att ersätta alla former av transplantationer utomlands.

Ethan Gutmann, från ”Stiftelsen för demokratiers försvar” (Foundation for Defense of Democracies), i Washington, var också med i panelen. Gutmann är expert på mänskliga rättigheter i Kina och har skrivit den prisbelönade boken ”Losing the New China”.

Gutmann har gjor
t mer än 30 intervjuer med vittnen som direkt eller indirekt är inblandade i illegal organskörd i Kina. Han beskrev det som ”ett brott mot hela mänskligheten”.

Till exempel ska en respekterad taiwanesisk kirurg berättat för Gutmann ”utan något spår av ångest” att hans patienter hade tagit emot organ från Falun Gong-utövare på fastlandet.

Även om det finns tecken på att organskörden var som högst 2006 har han inte sett något tydligt slut på verksamheten. Han beräknar att minst 65 000 Falun Gong-utövare dödats för sina organ fram till 2008.

Gutmann var först med att bevisa att förutom Falun Gong-utövare så har tibetaner, uigurer och några kristna grupper fallit offer för statligt organiserat dödande för organ.

Han noterade att i november förra året meddelade de kinesiska myndigheterna att de skulle sluta ta organ från avrättade fångar inom tre till fyra år men de sade ingenting om politiska fångar.

Gutmann tolkar denna utveckling som ett försök av de kinesiska myndigheterna att ”begrava den återstående bevisningen… i historien.”

Den kinesiska regimen drivs av rädsla för att ”partiets historiska brottslighet kan uppenbaras för världen… och kanske fläcka höstens byte av ledarskap.”

För Gutmann är det ”bara offrens familjer som kan frikänna Kina för det som hänt.”

Översatt från engelska