Sydkoreas skydd till flyktingar under Kinas makt
Falun Gong-utövare protesterar utanför den kinesiska ambassaden i Seoul i april 2009. (Foto: Jung Yeon-Je/AFP/Getty Bilder)


Diplomatin nådde en ny låg nivå när flera Falun Gong-utövare fängslades i Sydkorea på det kinesiska kommunistpartiets begäran. En Falun Gong-utövare deporterades tidigare denna månad efter att ha fått sin flyktingstatus avvisad av den sydkoreanska regeringen. Det finns bekräftade uppgifter om att två utövare finns i Hwaseongs fängelse och två andra i Cheongjus fängelse i Sydkorea.

Kinas interimsregering (CIG) utfärdade ett officiellt tillkännagivande den 8 juli efter utvisningen av en manlig kinesisk Falun Gong-utövare, med förnamnet Wu, den 1 juli. Han kom till Sydkorea i maj 2002 för studier och lärde sig Falun Gong under sin vistelse i Sydkorea.

Enligt ett uttalande från interimregeringens utrikesministerium är de medvetna om att den koreanska Falun Gong-utövaren utvisades på grund av ”påtryckningar från den kinesiska kommunistregimen”. Det formella brevet konstaterade också att ”den koreanska regeringen drog skam över sig när den utvisade en Falun Gong-utövare till Kina samtidgt som Sydkorea fördömer Kinas utvisningar av nordkoreanska flyktingar … [och] borde stå på rättvisans sida och inte agera som ett offer under den kinesiska kommunistregimen.”

Wu ansökte om flyktingskydd efter det att hans studierelaterade visum löpt ut, eftersom han var orolig för att han skulle bli förföljd för sin tro vid återkomsten till Kina. Men hans ansökan avslogs av den koreanska regeringen och justitieministeriet, och invandrarverket deporterade honom i hemlighet. För närvarande är Wus situation okänd.

En koreansk mediaföreträdare, som inte vill bli identifierad, berättade för Epoch Times att utvisningen kan relateras till ett besök från en av politbyråns ständiga kommitts medlemmar, den sjunde i rang, Li Changchun, nyligen. Li Chanchun benämns ofta ”propagandachef”. Han stämdes i Frankrike, vid Tribunal de Grande Instance de Paris, för att vara medbrottsling till tortyr i förföljelsen av Falun Gong och för att aktivt ha bistått det kinesiska kommunistpartiet (KKP) lett av Jiang Zemin i förföljelsen av Falun Gong. Han reste till Sydkorea för ett fyra dagar långt besök den 4 april 2009.

Fastän den sydkoreanska Högsta domstolen erkänner att Falun Gong förföljs i Kina, förkastade det sydkoreanska justitieministeriet många Falun Gong-utövares ansökningar om flyktingstatus efter Lis besök.

Falun Gong-utövaren Zhao, som också ansökt om flyktingstatus i Seoul, berättade för Epoch Times:

– Jag upplever utvisningen som mycket plötslig och ofattbar. Som en utövare som ansöker om flyktingstatus vet jag innerst inne i mitt hjärta vad en utövare kommer att ställas inför efter utvisning!

– Bara några dagar innan justitieministeriet avslog Falun Gong-utövarnas flyktingansökningar kom många kineser till ”Det globala servicecentret för utträden ur KKP” (på kinesiska kallat ”tuidang”) och hotade volontärer som är Falun Gong-utövare och sade: ‘Den koreanska regeringen kommer att vidta åtgärder snart. Ni kommer att utvisas tillbaka till Kina inom några dagar.’ Jag undrar hur dessa kineser visste om denna information, sade Zhao.

Den sydkoreanska Falun Dafa-föreningen meddelade att det för närvarande finns 11 medlemmar i parlamentet och 127 lokala rådsmedlemmar har skrivit en motion som väckts av föreningen och som uppmanar justitieministeriet att inte med tvång deportera Falun Gong-utövare som ansökt om flyktingstatus på grund av den kinesiska regimens svåra förföljelse. Det lokala rådet har ställt sig bakom förslaget.

Under de senaste tre månaderna har över 60 Falun Gong- flyktingars ansökningar avslagits, inklusive ansökningar från personer som hade torterats i Kina och de som har varit under hård bevakning av den kinesiska polisen.

Kinas interimsregering grundades den 5 december 2007 av ”Forum för Framtidens Kina” och av kinesiska dissidentgrupper från hela världen som förväntar sig kommunistregimens förestående kollaps i Fastlandskina, och som vill vara beredda på att underlätta en fredlig övergång till demokrati när den stunden kommer.

Bland dess nuvarande rådgivare är före detta högt uppsatta medlemmar av den kinesiska regeringen och militären, ledamöter av den kinesiska demokratirörelsen och andra oliktänkande grupper. De flesta lever i exil i Nordamerika, Europa, Australien och andra delar av Asien, en del finns kvar i Fastlandskina.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/19666/