Sverige riskerar bli fristad för krigsförbrytare
Lagboken behöver kompletteras anser Amnesty (Foto: Barbro Plogander)


Om inte Sverige kriminaliserar grova internationella brott, bland annat tortyr, riskerar vårt land att bli en fristad för krigsförbrytare, anser Amnesty International.

Trots att Sverige har ratificerat Romstadgan för den internationella brottmålsdomstolen, ICC, och att betänkande och lagförslag om internationella brott publicerats, finns inte någon lagrådsremiss med lagförslag som anpassas till bland annat Romstadgan.

– Det är hög tid att Sverige, som är ett föregångsland när det gäller att bekämpa straffrihet för grova människorättskränkningar internationellt, nu också förändrar den svenska lagstiftningen så att den anpassas efter de krav som ställs i folkrätten och den internationella straffrätten, säger Lise Bergh svenska Amnestys generalsekreterare i ett pressmeddelande.

Amnesty släppte den 3 januari en rapport om den svenska lagstiftningens brister när det gäller att ställa människor till svars när de gjort sig skyldiga till grova internationella brott. Rapporten tar också upp bristerna i lagstiftningen för brottsoffer att få upprättelse.

Amnesty kräver att Sverige kriminaliserar grova internationella brott och brott mot mänskligheten och tortyr. Idag hänvisar lagen till vanliga brott som till exempel grov misshandel.

Dessutom kräver Amnesty att alla immunitets- och preskriptionsregler samt politisk inblandning som hindrar lagföring tas bort, annars riskerar vårt land att bli en fristad för krigsförbrytare.