Sverige koncentrerar biståndet


Sverige ska ändra fördelningen av biståndspengarna. Nuvarande 70 mottagarländer ska bli 33. Kina är ett av länderna där biståndet kommer att fasas ut.

Biståndsminister Gunilla Carlsson skriver på DN-debatt att regeringen vill kunna verka djupare och mer koncentrerat i de länder som ska få hjälp framöver. I dessa ska arbete med fattigdomsbekämpning, utvecklandet av demokrati och mänskliga rättigheter, jämställdhet, miljö och klimat prioriteras.

De som Sverige ska ge bistånd delas in i tre grupper: tolv länder i Asien, Afrika och Latinamerika där Sverige sedan tidigare bedriver ett långsiktigt utvecklingssamarbete. Tolv länder i Afrika, Asien, Mellanöstern och Latinamerika där det nyligen rått konflikt och Sverige ska bedriva utvecklingsarbete. Nio länder i Östeuropa med vilka Sverige ska bedriva reformsamarbete och utveckla EU-integration.

Flera av de nuvarande biståndsmottagarna kommer alltså att bli utan svenska pengar, men i vissa av dessa, som Kina och Vietnam, kommer begränsade biståndspengar att användas till ”aktörssamverkan inom prioriterade områden såsom miljö, demokrati och mänskliga rättigheter”.

Gunilla Carlsson betonar i debattartikeln att det inte är fråga om en besparing utan en effektivisering av det svenska utvecklingssamarbetet.

”Detta är bara början på en förändring – från ett passivt bistånd till en aktiv utvecklingspolitik som vi kan vara stolta över”, avslutar hon debattartikeln.

Under dagen kommer biståndsministern att presentera detaljerna i den nya biståndspolitiken.