Sverige får viktig roll för fisket
Fiskeflotta protesterar mot fiskekvoter i Frankrike 14 april. (Foto: AFP)


Dags för kokt torsk med äggsås i morgon? Det blir nog mindre av den varan framöver eftersom två tredjedelar av Europas fiskebestånd minskar, inklusive torsk. EU-kommissionen hyser dock hopp om en förändring via en reform.

EU:s fiskeripolitik ska presenteras för fiskerådsmötets ministrar i Bryssel. Världsnaturfonden WWF menar att EU:s så kallade gröna bok om fiskeripolitiken är baserad på en gedigen undersökning om fiskeriförvaltningen.

2002 genomfördes den förra reformen då medlemsländerna och kommissionen inte tog tillvara möjligheterna och de har misslyckats. Ett massivt överfiske och slöseri pågår och Lasse Gustavsson, generalsekreterare i WWF säger i ett pressmeddelande:

– De har misslyckats med fisken och misslyckats med fiskeindustrin. Nu kan de inte längre predika reformer och samtidigt undvika de svåra val som måste göras.

Nu krävs en radikal politisk reform och ett seriöst åtagande från respektive lands regering för att rädda Europas fiskbestånd och för att skapa en lönsam fiskerinäring.

WWF har själva genomfört en analys av populationerna av reproducerande blåfenad tonfisk. De menar att den kommer att vara borta redan år 2012 eftersom fiskbestånden vanvårdas.

En förstärkning av kontroll och övervakning, måste till för att få bukt med det illegala fisket plus att ge hållbara fiskekvoter till Nordsjön och Östersjön. WWF uppmanar därför Europas regeringar och EU-kommissionen att skapa en ny fiskeripolitik.

– Sverige har en viktig roll under EU-ordförandeskapet för att driva fram en reform som resulterar i en långsiktig förvaltning. En reform som skapar långsiktig lönsamhet genom att den garanterar växande fiskbestånd. Det förutsätter att mer fisk lämnas kvar i havet än idag. Det framgångsrika fisket i Alaska, Nya Zeeland och Norge, där långsiktiga förvaltningsplaner för fiskbestånd är fastlagda och fiskeflottans överkapacitet har reducerats, visar på goda exempel som kan upprepas i Europa, säger Lasse Gustavsson.