Sverige fällt i EU-domstolen


Den 4 februari fälldes Sverige i EU-domstolen för att inte ha infört EU:s datalagringsdirektiv.

Många EU-länder anser att direktivet inte är förenligt med landets lagar. I Tyskland pågår till exempel en rättsprocess mot EU:s datalagringsdirektiv.

I Sverige har vi inte levt upp till direktivet eftersom lagen inte har inföts i Sverige. För detta fälls Sverige i EU domstolen. Beatrice Ask, justitieminister, säger till Sveriges Radio att Sverige har avvaktat för att vara helt säkra på att enskilda människors integritet skyddas.

– Det är ingen hemlighet att jag inte var särskilt förtjust i förslaget när det initierades och jag tycker att det finns skäl att ha en viss försiktighet när det gäller insamling av uppgifter, säger justitieministern till DN.

År 2005 antog EU-länderna datalagringsdirektivet, vilket kräver att teleoperatörer ska lagra uppgifter om e-posttrafik och telefonsamtal. Att kunna se vilka som varit i kontakt med varandra är för polisen ett hjälpmedel i brottsbekämpningen.

Flera uppmärksammade brott har klarats upp tack vare tillgång till teleoperatörernas trafikuppgifter. Emellertid har teleoperatörerna, efter att Ipred-lagen trädde i kraft, ändrat lagringstiderna, de har kortats ned till 1-2 dygn, uppger Therese Mattsson, chef för Rikskriminalpolisen till Sveriges Radio. Inom den tiden har få brottsundersökningar kommit igång och när polisen begär in uppgifterna, har de redan raderats.