Sverige behöver bättre lärare


Regeringen har utsett den före detta generaldirektören för Högskoleverket Sigbrit Franke att ta fram ett förslag till en ny lärarutbildning.

– Regeringen tycker inte att dagens lärarutbildning håller måttet, sade utbildningsminister Lars Leijonborg som presenterade Sigbrit Franke på ett pressmöte i tisdags.

Slutsatsen grundar sig på bland annat på högskoleverkets utvärderingar 2005. Sigbrit Franke, som är professor i pedagogik och tidigare universitetskansler, är själv mycket kritisk till lärarutbildningen.

Utredningen ska utifrån grundskolelevernas kunskapsmål och skolans behov av lärarkompetens utforma ett förslag till lärarutbildning med eventuella examina för olika inriktningar.

En lärare i årskurs 1-3 ska ha bredare kompetens medan lärare i högre årskurser ska ha djupare ämneskunskap.

– En sak som jag tycker är väsentlig här… är att blicka utanför Sveriges gränser och ta del av erfarenheter i andra länder när det gäller just hur man lyckas lösa den typen av problem som vi har kunnat identifiera via våra olika typer of utredningar och studier vid högskoleverket, säger Sigbrit Franke som syftar på länder som Finland, Storbritannien och USA.

Utredningen redovisas den 15 september 2008.