Sverige behöver arbetskraftsinvandring
Tobias Billström, migrationsminister. (Foto: Pawel Flato/Regeringen)


Regeringen planerar att ändra på reglerna för arbetskraftsinvandring för att möta ett framtida behov.

– Vi blir allt äldre i vårt land. Inom kort kommer många personer att lämna arbetslivet. Allt färre personer i framtiden kommer att försörja allt fler, sade migrationsminister Tobias Billström på presskonferensen på Rosenbad igår.

Om inget görs kommer situationen att hota Sveriges framtida tillväxt och välfärd.

En rad förslag har tagits fram. Särskilda tillstånd för säsongsarbete avskaffas, och alla arbetssökande hanteras enligt samma gällande regler. Asylsökande som fick avslag får, under vissa omständigheter, ansöka om uppehålls- och arbetstillstånd.

Företag kan rekvirera arbetskraft från ett land utanför EU om den sökta kompetensen saknas inom EU. Studenter behöver inte återvända hem efter studier.

– Ingen ska behöva lämna Sverige om de har ett jobb, sade Billström.

Regeringen vill skapa en flexibel och effektiv arbetskraftsinvandring.