Svenskens konsumtion i fokus


Vetenskapsrådet har beviljat 4,2 miljoner kronor till forskningsprojektet ”Det hållbara medborgarskapet, barriärer och möjligheter” vid Karlstads universitet.

Studien omfattar svenskars konsumtionsvanor och dess konsekvenser. Vi kommer att få viktig information om hur vi aktivt ska kunna bidra till en global, hållbar utveckling och välfärd i samhället. Projektet kommer också att visa vilka hinder och förutsättningar som finns för att vi ska kunna konsumera på ett ansvarsfullt, hållbart sätt.

Projektet pågår till 2010 och kommer att bestå av en riksrepresentativ enkätundersökning samt fallstudier av fyra olika konsumtionsområden – leksaker, mode, mat och faktorer som får oss att förlägga våra inköp på stormarknader. Ledare för projektet är Michele Micheletti, professor i statsvetenskap.