Svenskarna röker mindre men snusar mer
Det röktes cirka 6,7 miljarder cigaretter i Sverige 2009. (Foto: Karen Bleier/ AFP)


Allt fler svenskar väljer snus framför tobak, enligt en ny rapport från Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) vid Stockholms universitet.

Svenska folkets rökvanor har granskats i en rapport som heter Tal om Tobak. Rapporten baseras på 1500 telefonintervjuer som gjorts med slumpmässigt utvalda svenskar varje månad sedan 2003.

– Denna kartläggning av tobakskonsumtionen inleddes i juni år 2003 och är baserad på både försäljningsstatistik och självrapporterade uppgifter. Det är den enda rapporten som tittar på både registrerad och oregistrerad tobakskonsumtion. Vi har tittat bland annat på resandeinförd tobak samt köp av smuggel- och privatimporterade cigaretter och också köp via Internet, som då kallas oregistrerad tobakskonsumtion, säger Tove Sohlberg författare av rapporten och forskare vid SoRAD i ett pressmeddelande.

I rapporten framgår att andelen dagligrökare (både män och kvinnor) minskat från 11,5 procent 2008 till 10,3 procent 2009.

Att rökningen gått ner visar sig också i en kraftig minskning av införsel av cigaretter i samband med utlandsresor, även antalet köpta smuggelcigaretter har minskat.

Däremot har det blivit allt populärare att snusa. 2009 var det fler män som snusade än som rökte. Den oregistrerade snuskonsumtionen det året var cirka 13,4 miljoner dosor, varav 5 miljoner var införda från resor och 6 miljoner hade köpts via Internet.

Svenskarnas köpte 2,2 miljoner dosor smuggelsnus 2009 vilket var en minskning jämfört med året innan.