Svenskar äter mer grönsaker men ratar frukten
Ett äpple om dagen håller doktorn borta, säger man i England (Foto: Public domain)


Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU) undersökning visar att konsumtionen av grönsaker har ökat med 80 procent men att svenskar köper bara 18 procent mer färsk frukt jämfört med för trettio år sedan.

Bakgrunden till undersökningen var att trädgårdsbranschen vill utveckla den svenska odlingen av frukt och grönt. Forskare vid SLU i Alnarp genomförde därför en undersökning av svenskarnas attityder till svenskodlad frukt och grönt.

Hela 80 procent av äpplen importeras till Sverige. När de svenska äpplena finns att köpa under högsäsongen, september till december, står de svenskodlade äpplena endast för hälften av äpplevolymen på marknaden. Importerade äpplen utgör 80 procent av konsumtionen.

Ekologiskt odlad frukt värderas inte så högt och ursprungslandet anges inte tillräckligt tydligt, tyckte de tillfrågade i SLU-enkäten. Alla erkänner dock att svenska äpplen är godare än de utländska, men då ska de inte vara mjöliga och de ska se fina ut, och ha bra kvalité.

Grönsakskonsumtionen har ökat med 80 procent under de sista trettio åren. Bland Previas kvinnliga anställda äter 78 procent grönsaker flera gånger i veckan, jämfört med 67 procent av männen.

Konsumtionen av tomater har fördubblats sedan 1982 men produktionen har minskat. Konsumenternas attityder till tomat kartlades i en annan enkät. De tillfrågade ville ha fler sorters tomater. För lite smak på tomaterna var en anledning till missnöje, vilket enligt SLU till viss del kan förklaras av att många konsumenter missat att tomater förlorar sin smak om de förvaras i kyl eller sval i hemmet.

Olika sorters sallader är efterfrågat i Sverige. Vi är självförsörjande till 53 procent på helårsbasis, 90 procent under säsongen. Här vill man ha olika sorter och gärna blandade sorter förpackade i påsar, enkelt och bekvämt. Salladen ska ha en tydlig märkning att den är svenskodlad, och även här var konsumenternas åsikt att den inte var tydligt märkt som svenskodlad.

Om löken är ekologiskt odlad eller inte, är inte så viktigt som att den är svenskodlad, fick SLU till svar, men löken ska inte vara mjuk och möglig sade de tillfrågade.

En annan undersökning som gjorts av hälsoföretaget Previa bland sina 55 000 anställda visade att frukt och grönt fortfarande är mindre populärt hos männen jämfört med kvinnorna. Åtta av tio kvinnor äter frukt varje dag, bland männen sex av tio.

I det pressmeddelandet som Previa skickade ut för drygt en vecka sedan, står bland annat: ”Livsmedelsverket rekommenderar att man bör äta cirka 500 gram frukt och grönsaker varje dag. Forskning visar även att om konsumtionen av frukt och grönsaker ökade till minst 400 gram per person och dag kan förekomsten av cancer minska med 20 procent i Sverige”.

Urban Svensson, företagsläkare och medicinskt ledningsansvarig på Previa uppmuntrar svenskar att äta mer frukt och grönsaker, och säger i uttalandet; ”Frukt och grönsaker innehåller många näringsämnen som vi behöver. Alla bör äta åtminstone två till tre frukter varje dag och lika mycket grönsaker.”