Svenskar är mest rädda för björn
(Foto: AFP/Pap/Darek Delmanowicz)


Forskare vid institutionen för vilt, fisk och miljö vid Statens Lantbruksuniversitet, har undersökt svenskarnas rädsla för de fyra stora rovdjuren och om rädslan berättigar till jakt på dessa rovdjur: björn, järv, lodjur och varg.

När en attitydundersökning gjordes 1980 var knappt var tionde svensk rädd för att möta en älg, att inget rovdjur toppar listan har sina skäl. I början av 1900-talet var björnen nästan utrotad och på licens sköts i början på 80-talet knappt 20 björnar. Vargen å sin sida betraktades som nästan utrotad på 1970-talet. Den har länge ansetts som akut hotad, men så sent som förra året tilläts vargjakt på licens.

Dagens svenskar är mest rädda för att möta en björn i skogen, därefter kommer vildsvin och varg och dessa tre djur står i en kategori för sig. Rädslan för vildsvinen har ökat påtagligt sedan 1980 då endast 1 procent svenskar var rädda för dem.

I Sveriges avlånga land finns län som har fler rovdjur än det finns i de andra länen och i Västernorrland är 65 procent av invånarna rädda för rovdjuren, så rädslan är kopplad till antal djur som finns i det område man bor.

Totalt sett är bilden dock en annan, forskarna menar att sambandet mellan förekomst och rädsla inte är så starkt. I Stockholms län är till exempel knappt varannan invånare rädd för björn trots att länet saknar fast förekomst av björn. 

I den här sista undersökningen ställdes även frågor om jakt på rovdjur och man anser att det är accepterat att jaga stora rovdjur om de kommer in i tätbefolkat område, om de ger sig på tamdjur och i viss mån för att folk är rädda. 

Rädsla för att möta den långbenta älgen i skogen ligger idag på samma nivå som 1980, men det var mest rädsla för att älgen skulle gå över vägen och då kollidera med bilen, vilket kunde orsaka ens liv. Risken för en viltolycka kvarstår idag och är påtaglig, ändå är endast en av tio svenskar rädda för älgen, medan varannan är rädd för att möta en björn.

Vad undersökningen inte tar upp är att det skett ett uppmärksammat fall där en person blev dödad av en björn och att många viltolyckor numera sker med vildsvin. En annan orsak kan naturligtvis vara att vi har förlorat kunskapen om hur vi ska bete oss i kontakten med dessa djur.