Svenska ska hjälpa FN förebygga folkmord


Monica Andersson, ämnesråd vid UD, blir ledamot i FN:s nya kommitté för att förebygga folkmord. Kommittén ska främst bistå Juan E. Méndez, FN:s generalsekreterares särskilde rådgivare för förebyggande av folkmord, i hans arbete.
 

Den 7 april 2004, tio år efter folkmordet i Rwanda, lämnade FN:s generalsekreterare Kofi Annan ett förslag om att inrätta en rådgivare i frågor som rör massiva kränknigar av mänskliga rättigheter och som riskerar att utvecklas till folkmord.

Tre månader senare utsågs Juan E. Mendez till uppdraget. Uppdraget innefattar tre huvudsakliga delar, samla information om stora överträdelser av de mänskliga rättigheterna som kan  leda till folkmord, uppmärksamma risker på ett tidigt stadium och ge rekommendationer om lämpliga åtgärder till generalsekreteraren och säkerhetsrådet samt samarbeta med resten av FN-systemet för att förebygga folkmord.

Den nybildade kommittén ska nu bistå rådgivaren i uppdraget och där ingår Monica Andersson, som inte är helt säker på exakt vad kommittens uppgift blir.
 
– Först ska kommitten ha ett första tvådagars möte 19-20 juni i New York där vi ska diskutera förebyggandet av folkmord. Rådets uppgift kommer sedan att vara att stödja Juan Mendez arbete samt att även stärka hans roll i FN. Därutöver ska  FN:s roll i att förebygga folkmord också förstärkas.
 
Sedan oktober 2004 är Monica Andersson ämnesråd vid UD:s enhet för folkrätt och mänskliga rättigheter. Hon arbetar med förebyggande av folkmord i uppföljningen av konferenserna som hölls inom ramen för Stockholm International Forum 2000 – 2004.
 
– Uppdraget i kommitten är inte något heltidsjobb, utan jag kommer fortsätta med mina arbetsuppgifter på UD som vanligt.
 
I kommitten ingår åtta medlemar, bland annat ärkebiskop Desmond Tutu, Sydafrika, Sadako Ogata, Japan, tidigare FNs högkommissarie för flyktingar (UNHCR), Gareth Evans, chef för International Crisis Group och tidigare Australiens utrikesminister, och Zackari Ibrahim, tidigare Nigerias utrikesminister. Kommitténs ordförande är David Hamburg från Carnegie Corporation of New York.