Svenska forskare hittade kryphål i dopingtest


Nyligen rapporterades att en svensk forskargrupp vid Karolinska institutet har upptäckt att vissa personer kan dopa sig med testosteron utan att det upptäcks.

Skillnader i människors genetik är orsaken. Den internationella olympiska kommittén (IOK) hade inte en chans att hinna täppa till kryphålet innan OS i Peking.

Hos vissa personer saknar helt genen för enzymet UGT2B17 (ett uridindifosfo(UDP)-glukuronosyltransferas, förkortat UGT. Det är ett enzym som huvudsakligen metaboliserar testosteron i kroppen. Enzymet medverkar till att göra testosteronet vattenlösligt så att det kan utsöndras via urinen.

Det är två år sedan som Anders Rane, professor i klinisk farmakologi, tillsammans med sin forskargrupp vid Karolinska institutet fastställde den genetiska polymorfin i enzymet. Anlag för enzymet saknas hos vissa, medan hos andra kan finnas ett enkelt eller dubbelt anlag.

I en studie har ett antal personer med känd genetik vad gäller enzymet, fått en engångsdos av testosteron, och sedan har man tagit urinprov på dem under 15 dagar. De som som helt saknade enzymet klarade fyra av tio urinprov utan att det översteg gränsvärdet.

Anders Rane föreslår att man ska införa ett gentest av elitidrottare för att klarlägga genetiken och sedan införa olika gränsvärden för idrottare med olika genetik. Denna åtgärd tror han ska kunna täppa till kryphålet med doping.

IOK hinner inte vidta några andra åtgärder än att komplettera det rutinmässiga urinprovet med en så kallad steroidprofil, en ännu inte helt utvecklad analys.

– Tar man testosteron under lång tid, vilket idrottsmän som dopar sig gör, påverkas även nivåerna av andra steroider i kroppen och det ser man i det testet, sade Arne Ljungqvist i ett pressmeddelande.

Det är nu känt att det också finns skillnader hos folkslag som kan förklara variationer mellan de olika nivåerna av enzymet hos individer. I den svenska befolkning saknar cirka nio procent enzymet och i asiatiska personer 65-70 procent.

– Eftersom fyra av tio som saknar enzymet får inget utslag på urinprovet trots intag av testosteron, åtminstone med den dos som användes i studien, innebär det att så många som var fjärde asiat teoretiskt kan dopa sig utan att upptäckas, sade Anders Rane.

Källa:
Läkartidningen