Svensk konkurrenskraft försämras enligt rapport
Konkurrenskraften och den ekonomiska friheten uppvisar en negativ trend i Sverige enligt flera olika index, meddelar Ratio i en rapport. (Foto: Eugen Nosko /Deutsche Fotothek‎)


Hur företagsklimatet ser ut är avgörande för svenskt välstånd och långsiktig välfärd. Forskningsinstitutet Ratio har undersökt hur företagens villkor ser ut i Sverige, och ser en negativ trend.

Indikatorer visar på försämringar inom flera områden, som konkurrenskraft, regelbörda och ekonomisk frihet. Höga skatter, centraliserad lönebildning och anställningsregleringen är några områden som Ratios studie anser att Sverige har störst förbättringspotential inom.

Undersökningen är framtagen från nio olika index, som skapats för att kunna mäta och rangordna företags möjligheter att drivas inom områden såsom konkurrenskraft, regelbörda, ekonomisk frihet, innovationsförmåga och entreprenörskap.