Svensk Kassaservice kan läggas ner


Regeringen vill lägga ner Svensk Kassaservice. Enligt en promemoria från näringsdepartementet bör kassaservicen läggas ner under andra halvåret 2008.

I stället för att behålla Svensk Kassaservice ska staten handla upp betaltjänster på de orter där det saknas kommersiella lösningar, skriver ST Press i sin nätupplaga.

Posten får för närvarande 400 miljoner kronor om året i bidrag för att hålla kassakontor och service via lantbrevbärare. Ändå har kassaservicen gått med förlust. Post- och telestyrelsen (PTS) har tidigare bedömt att en modell med upphandling skulle kosta staten mellan 200 och 300 miljoner kronor, alltså mindre än det nuvarande bidraget till Posten.

PTS har utrett behoven av Svensk Kassaservice och kommit fram till att omkring 175 000 personer behöver den. Det är framför allt äldre personer i glesbygd, som saknar annat bankkontor och som vill betala eller ta ut pengar över disk. Det är en alltför liten och krympande verksamhet till en alltför hög kostnad, anser näringsdepartementet.

En avvecklingsplan ska lämnas in till PTS den 1 oktober i år, och avvecklingen sker sedan under andra halvåret 2008. Promemorian från näringsdepartementet är ute på remiss och ett förslag kommer läggas fram i riksdagen den 22 mars.

Enligt PTS kan exempelvis bensinkedjor eller ICA-handlare ta över Svensk Kassaservice uppgifter.