Svensk expert: Mobilanvändning ökar visst risken för hjärntumör
Mona Nilsson är journalist och författare. Hon har gett ut två böcker om mobiltelefonins hälsorisker, den senaste kom ut i somras. Hon har i flera år bevakat frågan om hälsorisker med mobiltelefonin. (Foto: Privat)


Journalisten och författaren Mona Nilsson ifrågasatte starkt hur resultatet från den internationella WHO-studien presenterades i maj i år. Hon ansåg att man undervärderade riskerna för hjärntumör av mobiltelefonanvändning. 

Tidigare studier från Örebro universitetssjukhus har visat att mobilen ökar risken för hjärntumörer, men resultaten har tillbakavisats eftersom riskerna varit högre än i andra studier.

Men en ny granskning visar att resultaten stämmer överens med andra resultat när samma förutsättningar gäller, hävdar Mona Nilsson som i många år studerat riskerna med mobiltelefonin.

Forskarna vid
Universitetssjukhuset i Örebro beslöt mot bakgrund av kritiken av de egna resultaten att genomföra en ny analys som presenteras i senaste numret av International Journal of Epidemiology.

Den nya analysen visar att de svenska resultaten visar samma riskökning som den internationella WHO-studien, när studien avgränsas på samma sätt som WHO-studien, säger Mona Nilsson.

– Detta tyder även
på att WHO-studien skruvats för att tona ner riskerna under trycket från den mäktiga mobilindustrin, som till stor del finansierade studien och fick stort inflytande över hur den genomfördes, säger Mona Nilsson. Bland annat har man på skumma grunder ansett att användare av trådlösa telefoner (DECT) är oexponerade för strålning, trots att de ju utsätts för samma strålning som mobilanvändare.

Mona Nilsson anser att forskningsresultaten är mycket oroande och att den visar röd varningsflagg för allvarliga hälsorisker för dagens normalanvändare:

– Allmänheten och i synnerhet barnen måste nu varnas för riskerna med mobiltelefoner.

I flera år har hon granskat rapporter om den elektromagnetiska strålningens hälsoeffekter på människan och ekosystemet. Trots att resultaten visar allvarliga risker har myndigheterna och industrin tonat ner och mörklagt riskerna, berättar Mona Nilsson som är besviken men inte förvånad.

-Det är stora ekonomiska och militärindustriella intressen som styr frågan om riskerna och gällande gränsvärden förklarar hon.