Svensk expert avfärdar studien om ”mobilmasters ofarlighet” för små barn:
Ett barn låtsas prata med sin mormor i en mobiltelefon i London 11 januari 2005. Föräldrar i Storbritannien uppmanades då att begränsa barnens mobilanvändning efter att Sir William Stewarts studie visat att man inte kunde utesluta hälsorisker. (Foto: Adrian Dennis / AFP)


Enligt en ny studie ska det inte innebära någon ökad risk för små barn att bo i närheten av en mobilmast. Studiens trovärdighet ifrågasätts av experten Mona Nilsson, som avfärdar den som ren propaganda för att försvara ekonomiska intressen.

Studien som precis nått allmänheten via Sveriges Television (Rapport) och TT har enligt journalisten och miljöekonomen Mona Nilsson delvis finansierats av mobilindustrin och forskarna har egentligen inte kontrollerat hur mycket strålning från mobilmaster eller mobilbasstationer som de små barnen i själva verket utsatts för, menar hon.

Mona Nilsson har under många år bevakat frågan om risker med trådlös kommunikation och för en tid sedan kom hennes nya bok ”Mobiltelefonins hälsorisker – fakta om vår tids största
miljö- och hälsoskandal”. Boken är en efterföljare till boken ”Spelet om 3G – fakta och desinformation i det trådlösa samhället”.

Enligt Mona Nilsson är studien ett exempel på industristyrd forskning:

”De uppgifter beräkningarna av barnens exponering under fostertiden baserades på, vilka i sin tur utgjorde grunden för mobilindustrins nya glädjebudskap, kom helt från just mobilindustrin. Det här är inte vetenskap. Det är propaganda för att försvara enorma ekonomiska intressen. Syftet är att invagga allmänheten och beslutsfattare i en falsk trygghet om riskerna med den tvångsexponering i människors egna hem som mobiltelefontekniken ofrånkomligen innebär”, skriver hon i ett pressmeddelande.

Efter att i många år har följt debatten kring mobiltelefonin har Mona Nilsson ställt sig frågande till den okritiska mediarapporteringen i Sverige.

”Detta är tredje gången
på enbart några få månader som allmänheten i Sverige blivit lurad av okritiska medier som inte förmår genomskåda den manipulationen av vetenskapen. I februari påstod Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) att det var ”högst osannolikt” att sändare för till exempel mobiltelefoni, trådlösa nätverk eller radio och TV innebär en ökad cancerrisk.

Ingen journalist granskade grunden till det grundlösa påståendet, som för övrigt är osannolikt likt BP:s påstående i februari om att det skulle vara ”osannolikt” att en oljeläcka skulle kunna uppstå i Mexikanska golfen. Upprepade studier har tvärtom visat att mobilstrålningen är cancerframkallande”, skriver Mona Nilsson.

Under årens lopp har Mona studerat alla rapporter om den elektromagnetiska strålningens hälsoeffekter på människan, djur och natur, och resultatet är entydigt och nedslående, anser Mona Nilsson som är besviken över att  myndigheterna och industrin tonar ner och mörklägger riskerna.

– Tyvärr bekräftas också
cancerriskerna av det som sedan länge observerats i verkligheten. Alltför många rapporter om onormala cancerförekomster i närhet av mobilmaster finns redan dokumenterade. Flera har tagits bort sedan onormalt många barn fått cancer i närområdet. Nu vill man använda denna studie, som inte säger något om cancerriskerna, för att hävda att onormala anhopningar av cancer runt mobilmaster inte beror på strålningen. Det är mycket cyniskt, säger Mona Nilsson till Epoch Times.

Enligt den franska tidningen Le Progrès har man i Lyon beslutat att ta bort en mobilmast och stänga av tre andra under skoltid i skolan Victor Hugo, efter att barn drabbats av cancer. Mobilmasterna satt mycket nära deras klassrum och det har väckt starka protester från föräldrar till skolans barn. Man kräver även att gränsvärdet för tillåten strålning sänks och att oberoende mätningar av strålningsnivåer genomförs kontinuerligt. Mobilantenner har dessutom tagits bort från andra skolors närhet i Frankrike.

I den spanska staden Valladolid
ligger skolan Garcia Quintana, vilken blivit omskriven i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. På ett tak 42 meter från skolan satt en skog av 60 antenner. Ett antal barn har där drabbats av cancer inom ett år efter att antennerna sattes upp – innan dess har det i skolans 32-åriga historia aldrig förekommit något fall av barncancer. Skolbarnens föräldrar höll sina barn hemma så länge antennerna inte stängdes av. En domare beordrade att antennerna måste stängas av.

Som ett exempel på felaktig  mediarapportering tar Mona Nilsson upp den internationella Interphonestudien som påstods ha kommit fram till resultatet att mobiltelefoner inte skulle öka risken för hjärntumörer trots att studien egentligen visade att dagens normalanvändare löper mellan 40 och 100 procent ökad risk att drabbas av dödlig hjärntumör.

Studiens resultat bekräftade
därmed den svenska Hardellgruppens forskning från Örebro som visade ökade hjärntumörrisker, och i synnerhet för ungdomar där risken var förhöjd med upp till 700 procent, vilket media inte ska ha redovisat.

En månad efter att Interphonestudien kom har den australiensiska strålskyddsmyndigheten uppmanat barn att begränsa mobilanvändningen, säger Mona Nilsson.

Hon berättar att myndigheter i hela världen medger att barn är känsligare för strålning, men inte de svenska strålskyddsmyndigheterna. I många länder uppmanar man barnen att minska användningen av mobiltelefonen. I Sverige har media rapporterat att Interphonestudien visade på ingen risk, men de flesta internationella medierna har skrivit att Interphone visar att mobilen ökar risken för hjärntumörer.

Mona Nilsson anser att det här är helt oacceptabelt, allmänheten måste få kritisk och saklig rapportering av frågan:

”Journalistkåren måste förstå att forskningsområdet är ett minfält och börja bli medvetna om den pågående korruptionen av vetenskapen vars syfte är att skydda ekonomiska intressen”.