Svårt för mobbade att få upprättelse


För den som utsatts för mobbning på sin arbetsplats är möjligheten att få upprättelse liten. Det är inte många som anmäler mobbningen men antalet ökar.

Av de drygt 3500 anmälningar som gjorts till Arbetsmiljöverket de senaste fem åren har endast 100 lett till ett tillsynsärende och inget av dessa ledde vidare till åtalsanmälan, rapporterar SVT.

Mobbning innebär ett stort lidande för den drabbade och även en stor kostnad för arbetsgivaren. Den mobbade bryts sakta ner och konsekvenserna kan bli livslånga och i värsta fall leda till att den mobbade begår självmord.

De senaste åren har runt 650-700 fall per år av mobbning anmälts till Arbetsmiljöverket. Siffran steg till 887 förra året. Men idag är sannolikheten ytterst liten för att den drabbade ska få upprättelse. Endast två fall har prövats i domstol.

Enligt Arbetsmiljöverkets undersökningar upplever nio procent sig vara mobbade på arbetet. De flesta anmälningar görs av kvinnor som arbetar inom vård- och omsorgssektorn.

Det är inte lätt att utreda anmälningarna som kan vara både ”komplexa och svårutredda”, säger Torsten Heinberg, beteendevetare på Arbetsmiljöverket.

– Det finns sällan klara bevis för att mobbning har förekommit. Ofta står ord mot ord och det finns inga vittnen, säger Torsten Heinberg, till SVT.

Nyligen har två chefer i Jämtland dömts för arbetsmiljöbrott sedan en anställd begått självmord efter att han utsattes för mobbning på sitt arbete.

Fallet är unikt då ingen arbetsgivare tidigare fällts för arbetsmiljöbrott av psykosociala orsaker.

Arbetsmiljöverket kan inspektera och kräva åtgärder vid anmälan om mobbning men inte ställa arbetsgivaren till svars.

2011 skrev Epoch Times om psykoterapeuten och forskaren Reza Emdads forskningsarbete. I flera år har han arbetat med hjärnforskning och med människor som lider av PTSD, posttraumatiskt syndrom, efter att ha utsatts för tortyr.

Hans forskning vid Karolinska institutet har visat att mobbningsoffer uppvisar samma förändringar i hjärnan som tortyroffer.

Med hjälp av magnetröntgenkamera har han sett att ett område i hjärnan som kallas för hippocampus minskar i volym och blir skrynklig. Det ger upphov till en toxisk obalans i hjärnans kemi och ett överskott av stresshormonet kortisol.

I likhet med tortyroffer kan de som utsatts för mobbning lida av symtom på PTSD, såsom koncentrationssvårigheter, sömnproblem, mardrömmar, rädslor och plågsamma återkommande minnesblixtar.

Men det finns hopp, menar Reza Emdad. I en stödjande omgivning och med rätt hjälp kan den mobbade återhämta sig och återgå till ett normalt liv igen.