Svårt att bevisa falsk budgivning vid bostadsköp
Bostadspriser trissas ofta upp vid budgivning, men det är svårt att belägga när det läggs falska bud. Foto: Barbro Plogander /Epoch Times


Falska bud för att medvetet trissa upp priset vid bostadsköp är ett problem för mäklarbranschen. Däremot är det svårt att veta hur vanligt det här fenomenet är, och även svårt att bevisa.

Ihållande prisökningar på bostadsmarknaden har gjort bostadsköpet till en stor och viktig affär. I storstadsregionerna får man räkna med en ökning av utgångspriset på 10-15 % till slutbud. Hur stor omfattning som är falska bud för att trissa upp priset är svårt att veta, enligt Ekonomi- och FinansNyheterna (EFN).

Att lägga bud på en bostad för att sedan inte köpa den är inte olagligt. Men det är olagligt att med avsikt trissa upp priset genom budgivning.

— Enligt fastighetsmäklarlagen måste fastighetsmäklaren framföra alla bud som kommer in. Det går inte att kontrollera om du har för avsikt att köpa eller inte, säger Josefine Uppling, kommunikationschef Mäklarsamfundet till EFN.

Det är svårt att bevisa huruvida priset är medvetet uppressat eller inte. Ibland vill någon testa marknaden för att se värdet på hus i ett område. Ibland budar någon på flera objekt samtidigt men köper bara ett av dem. Josefine Uppling menar detta kan ha en prispåverkande effekt.

Om du som köpare vunnit en budgivning för att någon dragit sig ur ett högre bud då kan man pröva att sänka sitt bud. Det kan vara en signal på falsk budgivning.

Enligt fastighetsmäklarinspektionen, är budgivningsprocessen det vanligaste skälet till att en mäklare blir anmäld.