Svåra avväganden i Gaza
Israelsika soldater i en stridsvagn längs gränsen mellan Israel och Gaza. (Foto: Spencer Platt/ Getty Images)


Medan de israeliska försvarstyrkorna (IDF) försöker förstöra Hamas möjligheter att angripa civila israeler kämpar israelerna med rättsfrågor som väckts i och med invasionen av gazaremsan.

Medan stridigheterna fortsätter i Gaza inkommer allt fler rapporter om familjer och barn som dödats på grund av skottlossningar mellan IDF och terroristorganisationen Hamas.

På bästa sändningstid har tv-kanalerna visat otäcka bilder på kroppsdelar och hjälpt till att skapa ett internationellt tryck på Israel för att de ska upphöra sin operation i Gaza. En del israeliska ledare har uttryckt att de inte kommer att stödja en humanitär katastrof på Gazaremsan.

Ändå, är det nästan omöjligt att föra ett krig i en urban zon utan att det leder till att civila dödas. De mest anpassade flygplanen eller kanonerna är inte alltid tillräckligt anpassade för att undvika att skada oskyldiga människor. 

Palestinas terror bryter mot internationell lag och är ett brott mot mänskligheten, förklarade advokaten Avi Bossel från Jerusalem Center for Public Affairs (JCPA):
– Palestinas attacker mot Israels städer inifrån Gaza bryter mot den humanitära internationella lagens mest fundamentala princip, ”principen av att dela” (mellan soldater och civila).

Avfyrandet av missiler i israeliska städer är per definition en terrorakt, tillade han, och alla involverade parter borde enligt lag hållas ansvariga för sitt agerande.

Michael Sfard, en advokat som specialiserat sig på internationell lag och mänskliga rättigheter, har opponerat sig mot den israeliska ockupationen av palestinskt territorium. Han sade:
– Den här situationen i området, där Hamas attackerar civila israeler, rättfärdigar definitivt – eller kräver rent av – användandet av styrkor för att få ett slut på denna attack, enligt internationell lag.

Sfard förklarade dock att det alltid finns en fråga om mål och omfattning av en operation i ett rättfärdigat krig.
– En mycket viktig fråga är: används styrkan med måtta eller ej? Är den ämnad enbart till att tjäna syftet att stoppa Hamas från att attackera, eller är den ämnad att omkullkasta Hamas regering i Gaza?

– Om så är fallet – då är inte målet legitimt. Israel har ingen rätt att använda sin styrka till att omkullkasta en annan entitet bara för att de inte tycker om den, sade Sfard.

Sfard misstänker att IDF har föresatt sig olagliga mål som kraftstationer eller andra civila system. Han hänvisar även till rapporten om bombningen av en poliskur i Gaza.
– IDF har bara tillåtelse att sikta på jaktplan, förklarade han.

Att bekämpa civila terrorister väcker frågor om lag och rätt. Hamas soldater gömmer sig bland civila och bryter därmed mot internationell lag. Därför kan IDF hävda rätten att operera även i urbana zoner.

Professor Yafa Zilbershatz från Bar-Ilan University, expert på rättsfrågor i krig, förklarade att det är en fråga om lämplighet och proportionell respons till den internationella lagen.

Zilbershatz gav exemplet ett fall i vilket IDF har bombat en efterlyst Hamas-ledares hem, trots att även hans fruar bodde där var attacken berättigad, menade hon.

Å andra sidan, ifall samma terrorist gömde sig på en skolgård full med barn skulle en attack inte ha varit lämplig. 
– Det finns förstås ett annat , ”gråare” område, och beslutet ska tas i enlighet med befälhavarnas moralstandard.

Palestinierna rapporterade tisdagen den 6 januari att IDF hade bombat en av FN:s Relief and Work Agencys skolor på Gazaremsan, i vilken många familjer härbärgerade. Enligt palestinska rapporter dog 30-40 personer av bombningen. IDF hävdade att det kastats granater från skolan mot IDF:s styrkor. 

Sfard förklarade att det enligt internationell lag är ett krigsbrott att gömma sig bakom ett mänskligt pansar.
– Om de tillfångatas förtjänar de inte krigsfångestatus och borde prövas för sina brott.

– När soldater gömmer sig i civila grupper är utmaningen för de som kämpar mot dem mycket större. Det finns fall i vilka det är legitimt att slå till även om de civila skulle träffas. Om soldaterna gömmer sig bland civila och skjuter därifrån – då råder det inga tvivel om att det är tillåtet att skjuta tillbaka i självförsvar. Men att ha som mål att träffa dussintals eller hundratals civila är absolut förbjudet, sade Sfard.

En del av svårigheterna i kriget i Gaza är civilbefolkningens brist på medicin och service. Under krigstider har familjer inte tillgång till sjukhus och de kan inte alltid ringa på hjälp i katastroflägen på grund av el- och kommunikationsavbrott.

Den fjärde Genevekonventionen kräver att det ockuperande ĺandet tar hand om hälsa och medicinsk behandling för den ockuperade befolkningen. Många som kritiserar Israel och dess operationer i Gaza använder denna klausul och andra för att kritisera Israel.

Enligt Bossel regerar inte staten Israel i Gaza, och ansvarar inte för några regeringsfunktioner.
”Hamas är den enda som regerar i Gaza och och de tar inte emot några instruktioner från den israeliska regeringen,” skrev han.

Sfard kommenterade svårigheterna som de civila går igenom under ett krig:
– Vi talar om en ohållbar situation. Det är de civila som verkligen lider i ett krig. Internationell lag syftar till att förebygga civila dödsoffer, men här kan vi se att det är de civila som är de huvudsakliga offren i attackerna. Det är fruktansvärt att hälsosystemen inte kan hjälpa de civila.

– Högsta domstolen har redan slagit fast att IDF måste låta grundläggande humanitära förnödenheter komma in, som mediciner och mat, tillade Safrad.

– Om en familj inte har tillgång till de sakerna och IDF fysiskt kan tillåta att de kommer in (men inte gör det), bryter det mot internationell lag. Vi vet att IDF har den möjligheten eftersom den bevakar passagevägarna. Det är inte (IDF) som ska leverera det till familjerna, de ska snarare tillåta humanitära organisationer att komma in.

Om IDF:s attacker under den nuvarande Cast Lead-operationen sade Sfard att vi bör invänta tillförlitlig information från människorättsorganisationer, internationella enheter och hjälporganisationer.

– Hamas riktar systematiskt sina vapen mot civila och det är inte bara ett krigsbrott – det är även ett brott mot mänskligheten, sade Sfrad.

Översatt från engelska: 
http://en.epochtimes.com/n2/content/view/9957/