Svår olycka i kolgruva i Shanxi


En svår översvämningsolycka inträffade i en kolgruva i Xinjing, Shanxiprovinsen i Kina den 18 maj. Myndigheternas uppgift är att 57 är instängda i det vattenfyllda schaktet, men enligt gruvarbetare och deras familjer så saknas över 100 personer.

Gruvans ledning har försökt mörklägga händelsen, och rapporterade först att bara fem personer saknades, men när säkerhetsdepartementet undersökte saken fann man att det var betydligt fler. Sju personer, inklusive gruvans ägare har nu arresterats.

Det är oklart om några arbetare fortfarande är vid liv, och räddningsarbetet stötte även på tekniska problem som försvårade aktionen.

Detta kan komma att visa sig vara den värsta gruvolyckan i Kina i år. Gruvolyckor, ofta till följd av illegala och osäkra arbetsmetoder, är numera vanliga i Kina. Nyligen åtalades till exempel 18 gruvägare som anses ansvariga för en annan översvämningsolycka i Augusti förra året, då 120 arbetare dog i en gruva i Guangdongprovinsen. Det ökande kolpriset kan ha frestat många gruvägare att arbeta på osäkra och illegala sätt, i maskopi med de lokala myndigheterna.

Källa: The Epoch Times

http://www.theepochtimes.com/news/6-5-24/41915.html