Svalbards fröbank en viktig resurs
Ingången till den internationella fröbanken på Svalbard. (Foto: AFP)


På Svalbard finns det internationella frövalvet som i år fyllde fem år. Det fylls nu med fröer från oväntade håll.

Det finns fler fröbanker globalt, men många av genbankerna ligger i områden som har drabbats av naturkatastrofer och krig. Under de senaste åren har många av dessa stora samlingar förlorats, uppger SR.

I dagens jordbruk odlas ett mindre antal växter än tidigare. Många av växterna har försvunnit vilket lett till att mångfalden inom arterna har blivit mindre.

Globalt står majs, ris och vete för hälften av mänsklighetens kaloriintag.

”Det är ett väldigt sårbart system att förlita sig på ett fåtal kulturväxter”, sade Roland von Bothmer professor i genteknik och växtförädling till SR.

I vår globaliserade värld sprids växtsjukdomar och skadedjur snabbare och längre nu än förr och dessutom förändras klimatet.

När till exempel svartrosten slår ut vetet i Afrika måste en ny resistent sort förädlas fram.

För att kunna förädla är det viktigt att ha tillgång till ett stort genetiskt material. Av den anledningen kom genbankerna till och där förvaras nu fröer från gamla och nya kulturväxter.

Då många frösamlingar gått förlorade har man på de platserna numera valt att skicka ”säkerhetskopior” på sina fröer till Svalbards arktiska bergrum. Förhoppningen är att det kalla arktiska klimatet ska skydda fröerna.

Fröerna förvaras djupt inne i berget på Svalbard där det normalt är 6 minusgrader. Ett aggregat ser dock till att det istället håller minus 18 grader. Ett strömavbrott klarar växterna, för det tar lång tid att komma upp till minus 6, men den temperaturen klarar fröerna ändå.

Det finns omkring 1500 genbanker i världen, en del är privata andra ägs av länder eller sammanslutningar av länder. De största ägs av internationella jordbruksorganisationer som arbetar med forskning, med stöd av FN, världsbanken och enskilda länder, där Sverige ingår.