Svag kurs leder till oro för ytterligare devalvering av yuanen
Kinesiska centralbanken PBOC har sänkt sin styrränta för sjätte gången i år, nu tror analytiker att en devalvering är nära. (Foto: Philippe Lopez /AFP/Getty Images)


Kinas valuta rasade förra veckan till den lägsta nivån på en månad. Nu tror många att den kinesiska centralbanken PBOC, kommer att införa penningpolitiska lättnader efter tredjekvartalets negativa tillväxtrapport. Den kinesiska CNH sjönk till 6,39 dollar jämfört med CNY som låg på 6.35 dollar den 23 oktober.

CNH är den kurs man handlar med utanför Kina. CNY är den inhemska kinesiska kursen. Den är uppdelad för att skilja på marknaderna. Utanför Kina är marknaden oreglerad och kursen bestäms av utbud och efterfrågan. Inne i Kina är yuanen strikt reglerad av centralbanken och får max förändras med 2 procent per dag. Valutan utanför Kina anses ge en mer trovärdigare bild av värdet.

Skillnaden på värdet av CNY och CNH är en av orsakerna till att IMF varit tveksamma till att ta med den kinesiska yuanen i valutakorgen.

Trots att tredje kvartalets BNP var 6,9 procent, vilket var högre än förväntat, tror många oberoende analytiker att nivån i själva verket är mycket lägre.

Räntepolitken

För sjätte gången i år sänkte den kinesiska centralbanken styrräntan med 0,25 procent. Det är en signal på att ekonomin kan vara svagare än vad de redovisat.

Kina sänkte också kassakravet och tillåter därmed bankerna att låna ut mer, på grund av det ökade ekonomiska trycket, enligt PBOC.

Peking har även tagit bort räntetaket på bankernas inlåning. Hushållens sparränta höjs och därmed ökar deras förmögenhet. Det ökar också konkurrensen mellan de kinesiska bankerna. Högre inlåningsränta uppmuntrar banker att låna ut till små och medelstora företag till skillnad mot tidigare, då stora statliga företag var mer privilegierade.

Oro för devalvering

Med de senaste räntesänkningarna är det sannolikt att kapitalutflödena ökar, eftersom utländska sparräntor är mer fördelaktiga.

Analytiker från J.P. Morgan uppskattar att kapitalutflödena i september uppgick till så mycket som mellan 130 och 140 miljarder dollar. Uppskattningar som Bloomberg har gjort på exportandelar och mottagare av direktinvesteringar visar på siffror upp emot 194 miljarder dollar.

Pacific Investment Management Company (Pimco) har tidigare uttalat att man förväntar sig att kinesiska centralbanken kommer att devalvera yuanen ytterligare.

— Vi räknar med att privata investeringar och fastighetspriser kommer att försvagas ytterligare. Risken blir då att det kommer att påverka sysselsättning och konsumtion negativt. Vi förväntar oss omfattande penningpolitiska åtgärder från Kinas centralbank, skrev Pimco.