Sun Bin - en annan framstående militärstrateg efter Sunzi
Sun Bin var liksom Sunzi en framstående militärstrateg. Illustration av Yeuan Fang, Epoch Times.


Sun Bin föddes 316 f. Kr. och betraktas, efter Sunzi (även känd som Sun Tzu), som en av de mest framstående militära strategerna i Kinas historia. Om Sun Bin var ättling till Sunzi diskuteras också i forskarkretsar. Hans tilltalsnamn Bin, förknippat med ett grymt uråldrigt straff, återspeglar hans lidanden under De stridande staternas period.

I början av Suns studietid kände hans studiekamrat Pang Juan harm över Suns talang. Pang Juans  dröm var att bli den bäste militära strategen men han var medveten om Suns speciella begåvning på det området. När han flera år senare blev general i staten Wei lurade han Sun att komma dit för att hjälpa till, allt för att säkerställa att ingen skulle konkurrera med honom. Det dröjde inte länge förrän Pang satte dit Sun och anklagade honom för förräderi.

Medan Sun hölls ovetande om Pangs hyckleri, helt avskuren från omvärlden, förbereddes straffet ”bin”, knäskålen skulle huggas av. På den tiden skulle ett sådant funktionshinder beröva honom chansen att bli general. När Sun fick reda på sanningen om sin forne studiekamrats svek fick han hjälp att till slut fly till staten Qi.

Han blev väl mottagen av general
Tianji som först upptäckte hans talanger i en legendarisk hästkapplöpning med vadslagning. In den berömda hästkapplöpningen mellan generalen och kungen av Qi, klassificerades alltid hästarna i tre kategorier: förstklassiga, ordinära och skrala. Den som vann mest i alla kategorier blev vinnare.

Sun Bin utarbetade en strategi åt generalen genom att vända på hästarnas tävlingsordning. Generalens  sämsta hästar skulle tävla mot kungens bästa, generalens bästa hästar skulle ställa upp mot kungens mediokra och generalens mediokra hästar skulle tävla mot kungens sämsta hästar. Generalen vann alla sina vadslagningar den dagen och kungen var mycket förvånad över Suns strategi. Senare utsågs Sun av kungen till generalens främste rådgivare.

Den här händelsen blev senare till ett kinesiskt idiom, ”General Tianjis strategi vid hästtävlingar”, som råder människor att lista sina fördelar för att utnyttja dem mot motståndarens svagheter för att på så sätt få maximal fördel.

Sun Bins upprättelse fullbordades  i två odödliga strider som graverat in hans namn i den kinesiska militärhistorien. Den första striden började när hans gamle rival general Pang ledde en stor armé från Wei för att belägra staten Zhao. För att hjälpa Zhao med Qis lilla armé rådde Sun Bin general Tianji att belägra Weis huvudstad för att rädda Zhao eftersom Weis alla elittrupper var borta.

Sun förfinade denna plan ytterligare genom att först skicka små svaga trupper för att anfalla viktiga militära baser i Wei. Deras nederlag skulle förstärka arrogansen hos general Pang. Därefter skulle de  använda elittrupper för att attackera Weis huvudstad. Pang skyndade på arméns reträtt för att försvara sin huvudstad när han insåg situationen. Hans armé blev överfallen av Sun halvvägs och led stora förluster på grund av utmattning och att de var oförberedda.

”Belägra Wei för att rädda  Zhao”, planen för att lugna den belägrade genom att belägra belägrarens bas, skrevs in som den andra strategin av trettiosex strategier i kinesisk militärklassiker. Det andra slaget blev det sista mellan Sun och Pang 13 år senare.

När kungen av Wei kommenderade Pang att belägra en annan stat, Han-staten, med sin stora armé, anföll Sun Pangs bas med en liten armé igen. Pang som hade lärt sig sin läxa rusade tillbaka till huvudstaden, men denna gång i bra ordning. Men Suns armé drog sig tillbaka till Qi-staten och för att hämnas sitt sista nederlag, jagade Pangs armé efter Sun.

Den här gången tänkte Sun ut ett nytt trick, vilket var att ”minska köken”. Varje dag ombads Suns armé att minska antalet lägereldar och köken i stort antal. När general Pang märkte detta drog han den slutsatsen att moralen hos Suns armé var låg och att en stor skara soldater deserterat. Eftersom Pang visste att Sun var handikappad och rörde sig långsamt, blev Pang så ivrig att fånga in Sun att han bara tog med sig en liten trupp elitsoldater för att jaga efter Sun.

Sun resonerade att Pang skulle komma fram till en smal dalgång i skymningen med sin trupp. Platsen var perfekt för ett bakhåll. Efter att barken på en stor trädstam, som växte vid vägen, tagits bort beordrade Sun sina soldater att rista in orden ”Pang Juan dog här”. Resten av träden höggs ned och lades över vägen. Sedan beordrade han alla bågskyttar att kamouflera sig i närheten och vara redo att skjuta alla pilarna de hade, så fort de såg eld i närheten av trädstammen.

När general Pang nådde
fram till den här platsen, tände han en fackla för att läsa meddelandet på trädet och hundratals pilar kom susande på honom. När han i det läget visste att hans öde var beseglat och han var ordentligt skadad, begick Pang självmord med sitt svärd bredvid trädet.

Senare lämnade Sun armén och började skriva sin bok ”Sun Bins militära strategi”, och han  undervisade utvalda personer i avskildhet. Hans bok betraktades som en omsorgsfullt  utarbetad och viktig kompletterande text till Sunzis bok Krigskonsten.