Studie varnar för lågenergilampor
Indiska skolbarn gjorde en formation av texten "Ban the Bulb" (Förbjud glödlampan) i New Delhi som ett led i en Greenpeacekampanj för att förbjuda glödlampor och ersätta dem med lågenergilampor. Det var i maj år 2007. (Foto:Manan Vatsyayana / AFP)


En ny schweizisk studie har studerat effekten av elektromagnetiska fält på människan från lågenergilampor. Man kom fram till att avståndet till lågenergilampor bör vara minst 30 centimeter då det kan vara farligt på lång sikt, ett råd som oroar schweizarna.

Den schweiziska stiftelsen ITIS kom fram till att vid ett tröskelvärde som är 50 gånger gränsvärdet kan människan drabbas av akuta nerv- och muskelskador som kan orsaka till exempel hjärtflimmer, rapporterar SvD.

Fälten låg i samtliga fall under gränsvärdet, men ju kortare avstånd till lampan, desto större blev exponeringen. Den ultravioletta strålningen från lamporna kan också orsaka hudrodnad.

Regeringen i Schweiz vill inte chansa, risken för nervstimuleringar och muskelryckningar finns visserligen inte nu, men man vet inget om effekterna om 20 år. Mirjana Moser, strålningsexpert vid schweiziska hälsodepartementet säger till SvD:

– Med 30 centimeters avstånd är man tio gånger under gränsvärdet, vilket är säkert för hälsan.

Per Segerbäck som är vetenskaplig rådgivare vid Elöverkänsligas riksförbund säger till SvD att Sverige borde använda försiktighetsprincipen eftersom det saknas gränsvärden för långsiktig exponering.

Många kritiska röster har höjts mot användningen av lågenergilampor, då den bland annat innehåller kvicksilver och elektronik. Detta ställer stora krav på hanteringen och återvinningen av lamporna för att det inte ska bli ett växande miljöproblem.

 

Råd från Strålsäkerhetsmyndigheten för att minska fälten:

Öka avståndet mellan dig och lampan. Magnetfälten minskar snabbt med avståndet och är på en meters avstånd knappt mätbara.

Se till att lamphållaren är jordad. Detta gör att elektriska fält vid 50 hertz, på 30 centimeters avstånd minskar från 70 till 20 volt per meter.

Använd lampa med metallskärm eller lysrör med nät framför, de minskar de elektriska fälten kraftigt.