Ströp Wikileaks inkomstkälla - anmäls till Finansinspektionen
(Foto: AFP/Karen Bleier).


De stora kontokortsjättarna Visa och Mastercard ströp i december inflödet av pengar till Wikileaks. Det var deras eget beslut för vilket professorn i rättsvetenskap Dennis Töllborg har anmält företagen till Konkurrensverket och Finansinspektionen.

Kontokortsbolagens beslut saknar rättslig grund och nationell förankring, skriver professorn. Varken FN eller EU har fattat något beslut om att stoppa inflödet av pengar till Wikileaks.

Inget land har heller inlett någon förundersökning om misstänkt brottslighet utan Visa och Mastercard har utnyttjat sin ställning för att  “tillgodose egna eller andras preferenser”.

Alltså har inga beslut fattats, varken politiska eller rättsliga, som antyder att Wikileaks arbete skulle vara icke önskvärt, skriver Töllborg.

Dennis Töllborg menar därför att Visa och Mastercard ska få högsta möjliga straffavgift ifrån Finansinspektionen och att Konkurrensverket beordrar de båda kontokortsföretagen att upphöra med sina betalningsspärrar mot Wikileaks.

Wikileaks finansieras till största delen genom donationer vilket sker med hjälp av kortbetalning via internet.

Dennis Töllborg skriver på sin nyhetsblogg att både Finansinspektionen och Konkurrensverket har “glömt” vad deras jobb är.

Biståndsministern har kallat nätaktivister för de ”nya demokratikämparna”, och, ”Vi vet att nätet i dag är ett oumbärligt verktyg för människorättsaktivister världen över”. Sant, skriver Töllborg, men vid dagens slut handlar det om vad vi gör och inte vad vi säger.

Professorn i rättsvetenskap Dennis Töllborg vid Göteborgs Handelshögskola avslutar sin nyhetsblogg med ett citat från Martin Luther King Jr:

”Vi måste lära oss, att passivt acceptera ett orättvist system är att samarbeta med det systemet och därigenom bli delaktig i dess ondska”.