Strikta regler ska hindra korrupta tjänstemän från att fly Kina
En kinesisk medborgare håller sitt pass i handen. Pekings kommunala organisationsdepartement införde nyligen en ny regel som innebär att tjänstemän måste lämna in sina pass och ansöka om att få resa utomlands enligt en strikt procedur. (Foto: Omar Havana/Getty Images)


För att förhindra att korrupta tjänstemän flyr Kina har Peking nyligen infört strikta regler för partitjänstemännens utlandsresor. Man kräver helt enkelt att de lämnar in sina pass, enligt statliga medier.

Pekings kommunala organisationsdepartement offentliggjorde nyligen en ny lag att divisionschefer och höga tjänstemän inte har tillåtelse att resa utomlands av personliga skäl under normala förhållanden. I särskilda situationer kan tjänstemannen ansöka till sina överordnade för godkännande om resor, enligt strikta procedurer.

Alla ledare som har viktiga positioner i statliga organisationer som till exempel chefer för personalavdelningar, på ekonomiavdelningar, med tillgång till konfidentiell information och så vidare, måste genomgå en grundlig granskning för att få tillstånd till resor utomlands.

De nya regeln kräver också att tjänstemän lämnar in sina pass till personalavdelningen när de har kommit tillbaka från resor utomlands, enligt rapporten.

Pekings kommunala organisationsdepartement har också skärpt övervakningssystemet som övervakar tjänstemän som kan tänkas fly. Så fort det finns indikationer på att tjänstemän kan tänkas fly måste tjänstemän i organisationen rapportera från nivå till nivå ändå upp till centrala organisationsdepartementet inom 48 timmar.

Nakna tjänstemän befordras inte

De nya reglerna kommer efter att man tidigare i år slog till mot kinesiska ”nakna tjänstemän” vars partner och barn har emigrerat (och som vanligtvis tar med sig tjänstemannens tillgångar). I januari införde centrala myndigheter en regel som säger att tjänstemän, vars partner och barn har emigrerat, inte ska kunna befordras i sitt arbete.  

Att korrupta tjänstemän flyr utomlands har under de senaste åren blivit en angelägen fråga. 2013 ertappades 762 tjänstemän som försökte fly, och man beslagtog över 10 miljarder yuan (nästan motsvarande i svenska kronor) i svarta pengar och ägodelar, enligt Kinas högsta åklagarmyndighet.

Den kinesiskspråkiga nyhetssajten Boxun, med säte utanför Kina, citerade tjänstemän vid Civil Aviation Administration som sade att 350 tjänstemän som under 2012 försökte fly, ertappades i tullen vid Pekings flygplats med över 300 miljarder yuan (ungefär 340 miljarder i svenska kronor) som man beslagtog från dem.

Tjänstemän granskas hårdare

För att förhindra och undvika att korrupta tjänstemän flyr Kina med kapital, har det Kinesiska kommunistpartiet börjat granska nakna tjänstemän i alla provinser det här året.

Endast Guangdongprovinsen har publicerat antalet nakna tjänstemän, vilket var 2 190. Fler än tio provinser har hävdat att ”det inte är lägligt att avslöja det specifika antalet nakna tjänstemännen”. Många andra provinser har hållit tyst om ämnet.

Zhang Xixian, professor vid Centrala partiskolan, berättade för kinesiska medier att provinsmyndigheter förmodligen kommer att hålla tyst eftersom antalet nakna tjänstemän är så högt att myndigheterna oroar sig för att det kan få negativa politiska effekter om det avslöjas.